Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra har nyligen signerat ett kontrakt för digital patologi med två franska vårdgivare. Universitetssjukhusen i Montpellier och Nimes kommer med hjälp av Sectras lösning nu att kunna samarbeta lättare. Den digitala patologilösningen kommer även att öka effektiviteten och minska variationen mellan granskningar, vilket i sin tur leder till högkvalitativ diagnostik och snabbare svarstid för patienterna.

– Att digitalisera patologin tillsammans med Sectra är ett steg mot målet att ge patienter i vår region högkvalitativ vård. Att lösningen är så lättanvänd kommer underlätta övergången till ett digitalt arbetsflöde för våra patologer. Det i sin tur gör att vi snabbt kommer kunna uppleva fördelarna med de nya digitala verktygen liksom de nya möjligheterna att samarbeta kring patientfall, menar både Valérie Costes-Martineau, professor på Montpelliers universitetssjukhus, och Pascal Roger, professor på Nimes universitetssjukhus.

Den gemensamma digitala lösningen kommer komplettera sjukhusens mikroskop och göra det möjligt för patologerna att granska och samarbeta kring fall på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Genom att övergå till ett digitalt arbetssätt får patologerna omedelbar tillgång till digitala bilder av vävnadsprover, även om de ska granska på distans, i stället för att förlita sig på fysiska glas som granskas i mikroskop.

Universitetssjukhusen i Montpellier och Nimes, som båda ligger i södra Frankrike, har länge samarbetat inom både medicinsk utbildning och klinisk vård. Den gemensamma patologilösningen från Sectra kommer att förbättra deras samarbete genom att göra det möjligt att dela fall, expertis och arbetsbelastning digitalt. Tillsammans utför de cirka 60 000 patologiundersökningar varje år.

– Jag är väldigt glad för den här chansen att få bidra till en förbättrad patientvård i Frankrike. Med hjälp av våra medarbetare, erfarenhet och lösning för digital patologi har vi bevisat att vi kan skapa tydliga positiva resultat för vårdgivare som bestämt sig för att använda digital teknik för att föra patologi och cancervård framåt. Det gör mig väldigt stolt, säger Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike.

Kontraktet signerades under det tredje kvartalet av Sectras räkenskapsår 2022/2023.

Sectras patologilösning är en del av Sectras helhetslösning för att hantera medicinska bilder. Den ger vårdgivare en enhetlig strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och bygger på ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Det gör att vårdgivare kan expandera lösningen, specialitet för specialitet och sjukhus för sjukhus. Läs mer och om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet ”Best in KLAS” nio år i rad.