Nya regler i uthyrningslagen ska hindra inhyrning under lång tid

Nya regler i uthyrningslagen medför att företag inte längre kan hyra in bemanningspersonal på obegränsad tid. Den som varit inhyrd i mer än 24 månader under en 36-månadersperiod får med det nya regelverket rätt till anställning. För många branscher innebär det att bemanningen behöver lösas på ett nytt sätt.

Från 1 oktober infördes nya regler i Lagen om uthyrning av arbetstagare. En viktig förändring är att det inte längre går att ha bemanningsanställd personal på obegränsad tid. Den som varit inhyrd mer än 24 månader under de senaste tre åren får rätt till anställning alternativt två månadslöner om arbetsgivaren inte vill erbjuda en tillsvidareanställning. För branscher som använt sig av en modell där personal hyrs in i stället för att anställa innebär det en omställning.

– En stor del av tillverkningsindustrin, men även exempelvis transport, logistik och servicesektorn, har ofta haft inhyrd personal. Det har varit ett sätt att hantera upp- och nedgångar i efterfrågan. De nya reglerna gör att företagen antingen får byta ut personalgrupperna eller så får de helt enkelt anställa de medarbetare de vill ha, säger Anna Schönfelder, arbetsrättsexpert på Simployer.

Inhyrda medarbetare är även vanligt för många stödfunktioner såsom IT, ekonomi och juridik. Där kan det vara ännu mer kritiskt för företagen att det är just en viss person med rätt kompetens som utför arbetet.

– De kommer att i ännu högre grad kunna välja mellan olika arbetsgivare. Både det inhyrande företaget och eventuellt bemanningsföretag, tvingas ge medarbetarna bättre villkor och det är i grunden hela syftet med förändringen. Det handlar om att stärka deras position gentemot arbetsgivarna, säger Anna Schönfelder.

Fakta 

Nya regler i Uthyrningslagen:

  • Den som är inhyrd sammanlagt mer än 24 månader under en period på 36 månader får rätt till anställning
  • Arbetsgivaren kan välja att i stället för att erbjuda tillsvidareanställning utbetala två månadslöner som kompensation.
  • Syftet med lagändringen är att minska antalet osäkra anställningar.