Transfer Group slutförde igår försäljningen av dotterbolaget CSG till BG Holding AB. Denna affär innebär inte bara en väsentlig omstrukturering av företagets portfölj utan också inledningen av ett långsiktigt strategiskt partnerskap inom säkerhetsteknik.

Stark fokusering på kärnverksamheten

Affären innebär att Transfer Group nu avyttrar ett förlusttyngt bolag och kan koncentrera sig på kärnverksamheten. Kvar inom koncernen återstår Sensec, en betrodd helhetsleverantör av säkerhetslösningar inom kritisk infrastruktur, samt Transfer Security, specialiserat på fysisk säkerhet och innovativa bärbara mobila larmsystem. Båda bolagen, i synnerhet Sensec, har historiskt varit lönsamma och förväntas stödja i att uppnå positiva ekonomiska effekter framöver.

Skuldsättning minskar genom avyttring av CSG

En viktig aspekt av affären är det skatteanstånd om drygt 55 MSEK som var knutet till CSG. Genom att bli av med detta skatteansvar frigör Transfer Group betydande kapital och minskar därmed sin totala skuldsättning. Istället för att påbörja amorteringen av skatteanstånden i september 2024, som skulle ha pågått under tre år, kan företaget nu använda dessa resurser för att stödja den befintliga verksamheten och eventuellt investera i framtida tillväxtinitiativ.

Strategiskt samarbete ger möjligheter till ökad intäktsgenerering

Utöver försäljningen av CSG har Transfer Group inlett ett långsiktigt samarbete inom säkerhetsteknik med BG Holding. Transfer Security kommer att fungera som en helhetsleverantör och leverera högkvalitativa teknikprodukter samt genomföra installationer. Detta partnerskap förväntas inte bara förstärka BG Holdings tjänsteerbjudande utan också fungera som en betydande intäktskälla för Transfer Group.

Slutligen ger denna affär Transfer Group möjlighet att stärka sin position på marknaden, samtidigt som den frigör resurser för att intensifiera insatserna för långsiktig lönsamhet och tillväxt. Affären är enligt företagets VD, Mats Holmberg, en viktig del av företagets strategiska framtid och ger en tydlig väg framåt för att möta de kommande utmaningarna och möjligheterna inom säkerhetsbranschen.