Välkomna tillbaka till min söndagskrönika kring tradingveckan som gått, sett ur ett mer kortsiktigt handelsperspektiv. Precis som vanligt: Inga djupdyk i makrostatistik eller tekniska analyser, utan kort och gott vad som drivit mig och min handel samt vad jag främst har på min radar inför kommande vecka.

Oron på de finansiella marknaderna fortsatte under den gångna veckan. Bankkrisen stod i rampljuset på bekostnad av inflationsspöket och ränteläget som trots deras betydelse i sig, åtminstone tillfälligt hamnat i kulisserna.

Tvångsäktenskapet mellan de schweiziska storbankerna UBS och krisande Credit Suisse stal de flesta rubrikerna. Räddningsaktionen var nödvändig då den senare är såväl systemviktig som too big to fail. Trots ett giftermål under “pistolhot”, så framhåller UBS ledning att man betalat ett lågt pris och att samgåendet senast 2027 kommer ha stärkt bankens intjäning per aktie. Fusionen gör UBS till världens fjärde största bank med omkring 120,000 anställda.

Sammanslagningen bringade marknaden viss lugn, men än råder stor oro kring spridningsriskerna. I fokus har flera amerikanska nischbanker dykt upp i svallvågorna av SVB (Silicon Valley Bank), vilken fått den tveksamma äran att vara först ut i paraden av banker som hamnat i svårigheter. Strålkastarljus riktas nu mot namn som First Foundation, First Republic Bank, Zions Bancorporation, PacWest och KeyCorp. Dessa nischbanker är liksom SVB stora utifrån våra mått mätt, men dock inte systemviktiga. Oavsett är läget allvarligt, inte minst som giganten Deutsche Bank i fredags hamnade i blåsväder angående förtidslösen av en obligation – en liknande anledning som föranledde krisen i SVB. Ingen rök utan eld, men jag fick känslan av att tyskarna åtminstone utgav sig för att ha koll på läget. Oron speglas dock tydligt i bankens CDS, Credit Default Swaps – se nedan.

Lite i skymundan av bankkrisen har den alltjämt så viktiga kampen mot inflationen fortsatt. Fed höjde under veckan räntan med 25 punkter och ett par Europeiska centralbanker med 50. Matpriserna i Sverige har blivit en het potatis på högsta politiska nivå där cheferna för de stora matkedjorna blivit ryckta i örat på grund av vidlyftiga bonusutbetalningar samtidigt som många svenska familjer har svårigheter att få ihop matkassen i takt med höjda räntor och elpriser som ligger kvar på envist höga nivåer. På toppen av detta har Rysslands invasion av Ukraina skrämmande nog nästan blivit vardagsmat, och sammantaget är det nu oerhört mycket som påverkar finansmarknaderna vilket avspeglar sig i osäkerhet = hög volatilitet med stora svängningar under korta tidsintervall.

Kikar vi på CNN’s Fear & Greed Index som förra veckan touchade Extreme Fear-nivån på 25, har nu stigit något till Mid Fear-nivå på 33. Detta kan till stor del härledas till räddningsaktionen av Credit Suisse och med dess signaler om att världens centralbanker kommer göra allt i sin makt för att stävja spridningsrisken.

Min egna trading har under veckan varit som marknaden, extremt slagig så även i resultatet. Stora rörelser = stora möjligheter liksom fallgropar. Utöver indexhandel i framförallt DAX, Nasdaq och OMX har jag i vanlig ordning handlat olja, naturgas, silver och vete men även valutaparet USD/SEK där svängningarna varit stora och gynnsamma. Naturgaspriset var nere och testade februari lows liksom vetepriset testade tidigare support och än så länge har de hållit emot.

På radarn inför kommande vecka ser jag många intressanta möjligheter för kortsiktig handel under fortsatt hög volatilitet – men med det som sagt hög risk för fallgropar. Någon handfast riktning är svårförutsägbar och mitt fokus kommer ligga på handelshorisonter som till och med är kortare än vanligt och jag kommer undvika att hålla hävstångsprodukter över natten. Mitt fokus kommer troligtvis att ligga på fortsatt indexhandel av DAX, Nasdaq och OMX men även de på de större råvarorna. Guldpriset, som ju är en vanlig tillflyktsort under orostider, har nosat på 2000-nivån ett par gånger utan att orka bryta igenom. Här kan intressanta set-ups skapas, liksom i silver.

Vi ses i marknaden / Massi