Välkomna tillbaka till min söndagskrönika kring tradingveckan som gått, sett ur ett mer kortsiktigt handelsperspektiv. Precis som vanligt: Inga djupdyk i makrostatistik eller tekniska analyser, utan kort och gott vad som drivit mig och min handel samt vad jag främst har på min radar inför kommande vecka.

Trots att det bara är två veckor sedan min senaste söndagskrönika så har det hänt oerhört mycket på de finansiella marknaderna. Stormen kring alltifrån amerikanska nischbanker till schweiziska storbanken Credit Suisse finns det spaltmeter kring att läsa, men kort sagt så har långvarig misskötsel med högt risktagande och betydande interna brister skapat stora problem som nu satt det finansiella systemet på prövning. Spridningsrisken är uppenbar med följdeffekter för andra banker i Europa och USA, men ännu är det för tidigt att sia kring omfattningen. Klart är dock att centralbankerna uttalat att de står beredda att med olika verktyg göra vad de kan för att stävja instabiliteten, men avtrycken på aktie- och obligationsmarknaderna har redan varit omfattande.

Nedan ser vi månadsgrafen över volatilitetsindexet VIX som senaste två veckorna fullständigt lossnat ur en längre dvala samt veckobarometern över Fear & Greed Index. Den senare har på bara en månad sjunkit från Extreme Greed-nivåer till Extreme Fear, vilket säger det mesta om oron i marknaden.

Den rådande bankkrisen, som i värsta fall kan få större spridning och därmed hota det finansiella systemet, kommer förstås som en rejäl lök på laxen mitt i en tid av inflationssiffror som envist håller sig fast på höga nivåer samt ett ränteläge som av allt att döma lär fortsätta att stiga. Utmaningarna för Federal Reserve, ECB och världens centralbanker är mycket stora, då just räntehöjningar är det främsta vapnet mot inflationen vilket öppnar upp för ett moment 22. Powell, Lagarde och övriga centralbankschefer gör vad de kan för att lugna och stabilisera marknaden genom att utlova att man besitter nödvändiga verktyg för att hålla systemet i schack och närmsta tiden kommer de att bli synade – vilket oavsett kommer leda till fortsatt oro på marknaderna. Personligen tror jag dock att man tagit stor lärdom efter finanskrisen för 15 år sedan kring proaktivitet och andra åtgärder, varför vi inte kommer få se en sättning i paritet med back then.

I min senaste krönika som publicerades för två veckor sedan nämndes bland annat min negativt tiltade syn på de breda amerikanska och europeiska indexen. Med facit i hand föll det väl in efter hur allt utspelat sig. Även vetepriset lyftes fram och som tappat ordentligt i höjd men som vi sett planat ut och att en studs låg i korten, och under de senaste två veckorna tror jag vi såg botten sättas för denna gång (se graf nedan till vänster).

På radarn inför kommande vecka ser jag fortsatta intressanta möjligheter för kortsiktig handel under fortsatt hög volatilitet – men med det sagt hög risk för fallgropar. Någon handfast riktning är oförutsägbar och mitt fokus kommer ligga på handelshorisonter som till och med är kortare än vanligt och jag kommer undvika att hålla hävstångsprodukter över natten. Extra fokus kommer jag hålla på olje- och naturgaspriserna som tumlat under senaste veckan. Även ädelmetallerna med guld och silver i spetsen har stärkts avsevärt, som sig brukligt i tider av finansiell oro. Kring dessa kommer säkerligen intressanta trading set-ups att öppna sig.

Vi ses i marknaden / Massi