Det japanska konglomeratet Toshiba ska sluta att ta emot ordrar för att konstruera nya kolkraftverk och skifta mot mer förnyelsebar energi genom investeringar om 1,5 miljarder dollar fram till 2022. Det erfar Nikkei Asia.

Satsningen ska vara i linje med Japans mål om klimatneutralitet år 2050.

Toshiba innehar, exklusivt Kina, 11 procent av marknadsandelarna inom den globala värmekraftverksmarknaden.

Bolaget ska emellertid fortfarande producera de ordrar som redan erhållits i länder som Japan, Vietnam med flera.