Jönköpings kommun har tillsammans med 54 andra organisationer genomfört upphandling av Plattform för IoT. Efter utvärdering har man kommit fram till att TH1NG AB har det mest fördelaktiga anbudet. Idag tecknades avtalet.

Jönköpings kommun har, tillsammans med bland andra länets övriga tolv kommuner, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen samt flera kommunala bolag, t.ex. energi- och fastighetsbolag, för avsikt att bygga vidare på den redan påbörjade IoT-satsningen i länet.

Upphandlingens uppskattade totala avtalsvärde är 15 MSEK och löper över tio år. Upphandlingen omfattar möjligheten att ha upp till 1 miljon sensorer uppkopplade till Plattformen, vilket även kan utökas ytterligare beroende på organisationernas behov.

– Upphandlingen syftar till att vald leverantör ska leverera och tillhandahålla en generell horisontell IoT-plattform som bland annat ska kunna förse  andra IT-system med sensordata. Plattformens förmågor ska även kunna ligga till grund för andra IT-tekniker som Artificiell Intelligens, Big Data, Edge computing och Digitala Tvillingar. Vi har efterfrågat en IoT-plattform att växa med och har bland annat ställt krav på flexibilitet från IoT-plattformens sida när det gäller drift och val av plats och struktur för datalagring. Vi ser nu fram emot att med gott stöd av TH1NG och IoT-plattformen IoT Open jobba vidare med digitaliseringen av länet, säger Torbjörn Lahrin, huvudprojektledare för den länsgemensamma IoT-satsningen.

– Vi ser fram emot att arbeta med alla de organisationer som varit med i upphandlingen i Jönköpingsregionen. Vår IoT-plattform, IoT Open, blir en central del i att kunna utveckla smarta samhällen, företag och fastigheter där vi skapar nya möjligheter tillsammans. Storskalig digitaliseringen ger oss förutsättningar att jobba smartare vilket möjliggör ett hållbart samhälle, säger Klas Westholm, VD TH1NG.

Läs mer om TH1NGs partneravtal med NODA här!