SAS offentliggör att den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA  har godkänt SAS tidigare kommunicerade nya kollektivavtal samt ett tilläggsavtal med SAS Scandinavias pilotföreningar*.

Den 19 juli 2022 offentliggjorde SAS att Bolaget nått överenskommelser om nya 5,5-åriga kollektivavtal med SAS Scandinavias pilotföreningar, under förutsättning av godkännande från Domstolen. Villkoren i kollektivavtalen och tilläggsavtalet (genom vilket Bolaget beviljade fackföreningarna en oprioriterad fordran i SAS chapter 11-process) godkändes i dag av Domstolen.

Anko van der Werff, VD och koncernchef för SAS, säger:
“Vi fortsätter att göra framsteg med SAS FORWARD och i vår chapter 11-process. I dag har de 5,5-åriga kollektivavtalen med SAS Scandinavias pilotföreningar, som förhandlades under sommaren, godkänts av den amerikanska domstolen. Dagens godkännande återspeglar stödet och bidraget från piloterna i det fortsatta arbetet med vår transformationsplan SAS FORWARD, som är nödvändigt för att bygga ett starkt och konkurrenskraftigt SAS för en lång tid framöver.”

* SPF (Svensk Pilotförening), NSF/NF (Norsk Flygerforbund), SNF (SAS Norge Pilotforening) och DPF (Dansk Pilotforening)