KPMG lanserar nu Survey of Sustainability Reporting, en global studie baserat på data från 5 800 företag i 58 länder världen över. Årets rapport visar att det globala fokuset på hållbarhet ökar: 79 procent av världens ledande företag uppger att de rapporterar hållbarhets- och ESG-data. Svenska företag placerar sig i det absoluta toppskiktet, där 98 procent av de tillfrågade företagen uppger att de rapporterar hållbarhetsdata.

KPMG lanserar nu Survey of Sustainability Reporting. Årets undersökning innehåller analyser av hållbarhets- och ESG-data från 5 800 företag i 58 länder världen över.

De senaste åren har antalet företag som uppger att de hållbarhetsrapporterat ökat stadigt. Bland världens 250 största företag – kända som G250 – tillhandahåller 96 procent någon form av hållbarhetsrapportering. Bland de så kallade N100, vilket är de 100 största företagen i varje land som har analyserats, uppger 79 procent att de rapporterar hållbarhets- och ESG-data. I Sverige är siffran 98 procent.

– Effekten av lagkravet om hållbarhetsrapportering talar sitt tydliga språk när man ser den globala statistiken i allmänhet och statistiken för svenska N100-företag i synnerhet. Det är glädjande att se att vi i så hög utsträckning lokalt rapporterar hållbarhetsdata. Trenden är densamma bland annat i Norge (91 %) och Finland (94%), kommenterar Torbjörn Westman, partner och hållbarhetsexpert inom KPMG.

Två av fem globala företag ser inte klimatförändringarna som en affärsrisk
KPMG:s studie visar att företag i allt högre grad inser vikten av tydligt satta klimatmål: 71 procent av de tillfrågade N100-företagen och 80 procent av G250-företagen sätter mål för att minska koldioxidutsläppen. I Sverige uppger 80 procent av N100-företagen att de har mål för att minska koldioxidutsläppen.

Endast 64 procent av G250-företagen erkänner formellt att klimatförändringarna är en risk för deras affärsverksamhet. I Sverige är siffran något högre, där 72 procent uppger klimatförändringarna som en risk för deras verksamhet.

– Det är beklämmande att inte en högre andel av världens G250-företag ser klimatförändringarna som en risk för deras affärsverksamhet. Det innebär att 2 av 5 globala företag troligtvis inte har samma omställningstakt till att både bli mer klimatsmarta eller ser hållbarhet som ett strategiskt affärsmål, säger Torbjörn Westman.

– I Sverige ser ungefär 3 av 5 företag klimatförändringar som en risk för deras verksamhet. Det är klokt att betrakta klimatförändringarna som en affärsrisk oberoende av bransch eller storlek på bolag. Jag hoppas och tror att de lagkrav inom hållbarhetsrapportering som stundar kommer bidra till att fler får upp ögonen för hur starkt hållbarhet kopplas till affärsnytta, avslutar Torbjörn Westman, partner och hållbarhetsexpert inom KPMG.