Idag meddelar investmentbolaget byWiT, specialiserade på operationella investeringar i digitala utmanare, att de säkrat drygt 300 MSEK i en nyemission med målsättning att ta in ytterligare 100 MSEK innan första kvartalet 2023. Bolaget har nu attraherat över 850 MSEK på 10 månader. Det nya kapitalet kommer att användas för nya investeringar samt för att fortsätta bygga nuvarande portfölj.

“Det känns fantastiskt att ha fått in drygt 300 MSEK i en just nu extremt tuff marknad. Det visar att vår affärsmodell att investera i digitala tillväxtbolag med global potential ligger helt rätt i tiden. Vi har dessutom dialoger i gång med ett antal institutionella ägare för att kunna ta in ytterligare 100 MSEK innan det första kvartalet 2023”, säger Ulf Söderström, medgrundare och vd på byWiT.

ByWiT lanserades 2020 med strategin att investera i globala framgångsbolag som digitaliserar analoga branscher. Med sitt tydliga fokus på att stödja sina portföljbolag i det operationella arbetet, med allt från strategi, Growth Hacking, Go-To-Marketplaner till ledningsfunktioner och nätverk, har de på kort tid etablerat sig som en viktig spelare. Redan nu visar byWiT en ökning i substansvärdet och prognosen för 2022 är en omsättningstillväxt på 120% i portföljbolagen.

Bakom byWiT står sex investerare och entreprenörer som samtliga varit drivande i ett dussintal framgångsresor så som Estrid, Pelltarion, Eolus och Nabo. Bolaget har sedan start tagit in runt 850 MSEK och har hittills investerat i 10 tillväxtbolag, däribland Proxify, E-Farm, Root och BrightMed ett långsiktigt perspektiv på sina investeringar kombinerat med ett stort erfarenhetskapital, siktar byWiT på att bli en av de största aktörerna inom segmentet för digitalisering och hållbarhet. Sammantaget räknar byWiT med att ta in omkring 1,5 miljarder kronor med en målsättning om en framtida börsnotering 2026.

“Vi har höga ambitioner med vår verksamhet. Vi köper inte bolag för att sälja dem. Vi investerar långsiktigt för att tillsammans med grundarna vidareutveckla bolagen för kontinuerlig tillväxt och en ökad lönsamhet över tid. En investeringsstrategi som visat sig vara mycket framgångsrik” säger Ulf Söderström, medgrundare och vd på byWiT.

Bland de största ägarna finns byWiTs grundare samt Coeligruppen som investerade cirka 30 MSEK i höstens nyemission och närmare 200 MSEK tillsammans med sina kunder och investerarnätverk. Totalt har Coeli tillsammans med sina kunder och nätverk gått in med cirka 500 MSEK i byWiT.

“Vi är mycket imponerade över hur byWiT på kort tid byggt upp en portfölj av 10 snabbväxande digitala utmanare i olika branscher och tillväxtfaser. Vi ser stor värdepotential i den digitala omställningen kombinerat med byWiTs operationella approach. I en svagare marknad skapas dessutom goda möjligheter för bolaget att göra långsiktigt bra investeringar”, säger Erik Bäckström, Partner på Coeli.