Svenska flygbolaget BRA har ansökt om företagsrekonstruktion för sju av sina tretton koncernbolag. Kundtjänsten påverkas inte av den här processen, och alla planerade flygningar kommer att utföras som vanligt. Det framgår enligt BRAs pressmeddelande.

Flygbranschen präglas av sina höga fasta kostnader och tunna marginaler. BRA befann sig i en företagsrekonstruktion senast under Coronapandemin, en tid då flygbranschen aktivitet störtdyk. Nu måste det svenska flygbolaget återigen vidta åtgärder för att säkerställa sin ekonomiska stabilitet på lång sikt. Målet med denna juridiska process är att, tillsammans med ett antal förbättringsåtgärder, rensa upp i bolagets skulder och omförhandla avtal för att bevara arbetstillfällen, skydda den viktiga flyginfrastrukturen och tillgängligheten i Sverige samt skapa en hållbar grund för BRA:s framtid.

BRA, eller Braathens Regional Airlines, grundades 1946. Årligen reser över en miljon människor med BRA, vilket gör bolaget till Sveriges största inrikesflygbolag sett till antalet flygrutter. De har ungefär 500 anställda och har nyligen utökat sin verksamhet genom att börja erbjuda charterflygningar åt researrangörer, vilket har snabbt ökat deras verksamhet.

Pandemin var en stor utmaning för flygbranschen, och den pågående ekonomiska lågkonjunkturen har bromsat in återhämtningen efter den tuffa tiden, särskilt när det gäller inrikesresande. Samtidigt har företaget ställts inför ökande kostnader, inklusive flygplatsavgifter, bränslepriser och räntor. Dessutom har bolaget drabbats kraftigt negativt av valutaeffekter på grund av den svaga svenska kronan. Under sommaren har de även upplevt förseningar i leveranserna av flygplan på grund av en global brist på flygplan och reservdelar, vilket har lett till betydande engångskostnader.

“Vi är stolta över att ha flugit resenärer och bidragit till att hålla hela Sverige levande i över 25 år. Det kommer alltid finnas behov av att flyga och kunderna förväntar sig bolag som driver på hållbarhetsomställningen i branschen. Just nu har en rad olyckliga faktorer försatt oss i en svår situation. Att fatta det beslut vi nu har tagit är nödvändigt för att ta ansvar för jobben,  flyginfrastrukturen i Sverige och verksamheten långsiktigt. Vi kommer att fortsätta vår högt uppsatt ambition om att ställa om flygbranchen till fossilfritt så snabbt det är möjligt”, säger Per G. Braathen, styrelseordförande och ägare av BRA.  

Bolaget genomgick en företagsrekonstruktion under pandemin då resandet tvärstannade i Sverige. Då frös bolaget sin verksamhet och parkerade alla flygplan i 13 månader, tills att resandet startade igen. 

“Dagens situation är en helt annan än den som rådde under pandemin då resandet, i stort sett, var obefintligt. Den här gången kommer vi att fortsätta vår verksamhet som vanligt och kunderna kommer inte att påverkas. Samtidigt behöver vi agera nu och genom ett antal åtgärder kommer vi att skapa långsiktiga förutsättningar för att driva och utveckla ett hållbart modernt flygbolag. Jag ser med tillförsikt på framtiden och möjligheterna för BRA”, säger Ulrika Matsgård, vd BRA.  

Ägarna är beredda att investera ytterligare kapital om företagsrekonstruktionen lyckas och funderar på att diversifiera ägandet.