Den första januari tillträdde Petteri Olsen som vd för SunRoof Nordics. Under den första tiden har fokus legat på att bygga ett team som ska förverkliga företagets högt ställda ambitioner. Målet är att SunRoofs tak ska bli en självklar del av nyproducerade svenska villor och hittills har intresset visat sig vare ännu större än förväntat.

– Marknadens intresse har nästan varit överväldigande, trots att det är vinter och normalt en lägre efterfrågan. Den här starten lovar verkligen gott, säger Petteri Olsen, nytillträdd vd SunRoof Nordics.

Före 2030 ska minst 10 procent av Sveriges alla nyproducerade småvillor ha ett byggnadsintegrerat solcellstak från SunRoof – det är en av bolagets målsättningar för den svenska marknaden. För att förverkliga visionen har SunRoof rekryterat Petteri Olsen som tillträdde vd-rollen den första januari i år. Sedan dess har fokus legat på att bygga ett team bestående av Sveriges bästa entreprenörer, specialister och ledare. Vid årsskiftet förväntas personalstyrkan uppgå till minst 50 personer.

– Tack vare våra investerare har vi fått möjligheten att rivstarta verksamheten och jag tror det är helt rätt, vår produkt och erbjudande ligger väldigt bra i tiden. Människor över hela världen blir alltmer klimatmedvetna och i Sverige ligger vi väldigt långt fram i den utvecklingen, säger Petteri Olsen.

Siktar på att bli en Unicorn

Petteri Olsen har lång erfarenhet av att etablera företag på nya marknader. Sedan 2008 har han arbetat för Norwegian och har bland annat etablerat flygbolaget i Sverige, Danmark och Finland. Under de senaste åren har han varit Head of Sales i USA och Frankrike med uppdraget att bygga upp marknaderna. Som vd för SunRoof Nordics hoppas han kunna använda sin erfarenhet för att göra en liknande tillväxtresa som han upplevde med Norwegian. Målsättningen är att SunRoof ska bli en så kallad Unicorn före 2025, det vill säga ha en bolagsvärdering om minst en miljard euro.

– Det är en väldigt aggressiv ambition, men på alla sätt möjlig att uppnå. Under de kommande åren ska vi etablera oss på ett flertal marknader och siktar på att tiodubbla omsättningen i år. Det är kittlande att ha ett erbjudande som kommer att bidra till en snabbare omställning från fossil till förnybar energi. Vi har en väldigt spännande tid framför oss, säger Petteri Olsen.

SunRoof International Holding medgrundare och vd, Lech Kaniuk, är nöjd över att Petteri Olsen har anslutit till företaget.

– SunRoofs ambitiösa och djärva mål är att bli en Unicorn före 2025. För att lyckas behöver vi fantastiska medarbetare. Med Petteris erfarenhet och meriter kommer vi att accelerera vår tillväxt och öka chanserna att lyckas med våra planer i Skandinavien. Tillsammans kommer vi att lansera flera innovationer inom närmaste året som kommer att bidra till en snabbare övergång till grön energi, säger Lech Kaniuk.