Forskningsinstitutet IrsiCaixa har genomfört tester och idag framlagt rapport som påvisar att LightAirs teknologi IonFlow, i droppform på ytor, oskadliggör pseudovirus* där man kopierat egenskaper hos SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2. Detta bevis kan nu läggas till den sjuåriga vetenskapliga studien från Karolinska Institutet som tidigare visat på teknologins effektivitet mot luftburet virus och hur den kraftigt reducerar smittspridning.

Det framgår av ett pressmeddelande. LightAir ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

”Vi har tagit fram varianter av pseudovirus där vi kopierat hur coronavirus angriper och tar sig in i celler. Slutsatsen är att IonFlow har en tydlig virushämmande effekt redan efter 30 minuters användning då vi mäter av dessa virus i droppform på ytor,” säger Nuria Izquierdo Useros, Supervisor/PhD på IrsiCaixa. ”Personligen finner jag detta extremt intressant och skulle gärna se fördjupad forskning kring hur denna teknologi kan bekämpa smittspridning. Inte minst i dessa tider, då teknologin attackerar själva viruset så att det inte längre kan infektera mänskliga celler.”

Med sin bas i Barcelona är IrsiCaixa ett ledande forskningsinstitut, främst inriktat på infektionssjukdomar. Syftet med de nu genomförda testerna har varit att undersöka om LightAirs IonFlow teknologi kan oskadliggöra pseudovirus av SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen COVID19, samt SARS-CoV-1, som orsakar sjukdomen SARS.

”Det är oerhört stimulerande att vi nu lyckats komplettera tidigare forskning avseende såväl kontakt- som luftburen smittspridning, som verifierar vår teknologis effekt på flera undersökta virus,” säger Lars Liljeholm, vd på LightAir. ”Från mitt perspektiv finns det väldigt lite som talar för att det skulle finnas några virus som vår teknologi inte oskadliggör. Vi är stolta över att kunna bidra till minskad smittspridning av virus i hem, kontor, skolor och andra faciliteter.”

* Intentionen har varit att bedöma förmågan att förhindra så kallat viralt inträde av både SARS- 1 och SARS- 2 pseudovirus, vilket i sig bevisar grundprincip och effekt av denna strategi mot olika coronavirus. Pseudovirus är framtagna i laboratorium för att efterlikna viralt inträde i celler. Dessa anses vara ideala för att testa effekten av antivirala medel, antikroppar eller strategier som syftar till att hämma infektionsprocessen.