Hållbarhet och miljöfrågor är viktigare än någonsin och Acrinova AB, ett bolag som arbetar med dessa frågor, har valt att förstärka sin ledning med Stephanie Lilja. Stephanie kommer från och med 1 februari 2023 att ingå i Acrinovas ledningsgrupp.

Stephanie har en bred erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation och är utbildad inom strategisk kommunikation vid Lunds universitet och Media Studies vid University of California Berkeley. Hon har tidigare arbetat som kommunikationsstrateg på Malmö stad, Global Marketing Project Manager på Anima och Projektledare på ID kommunikation. Dessutom innehar Stephanie ett styrelseuppdrag som kommunikationsexpert för den volontärdrivna organisationen Pink Programming, som arbetar för en mer jämställd IT-bransch.

Acrinova befinner sig i en tillväxtfas och har valt att satsa på hållbarhet, något som kommer att speglas i bolagets projekt och kommunikation framöver. Stephanie kommer att bidra till att stärka Acrinovas organisation och synlighet. VD Ulf Wallén uttrycker sin glädje över att ha fått Stephanie ombord och ser fram emot att tillsammans med henne växla upp insatserna och synligheten för bolaget.