Alstom, en global ledare inom smart och hållbar mobilitet, har fått ett förnyat kontrakt med VR för underhåll av 30 regionaltåg i Sverige. Kontraktet, värt närmare 1 miljard SEK, kommer att innebära att Alstom tillhandahåller flottunderhåll till VR Sverige, den nya operatören av tågen för Tåg i Bergslagen, som sammanlänkar de fyra Bergslagen-områdena. Kontraktets omfattning är att tillhandahålla 10 års underhåll av flottan, med 1 optionsår.

VR Sverige gick ut brett till flera aktörer för att diskutera ett partnerskap och det var Alstom som kom med det mest konkurrenskraftiga och den bästa totallösningen men också för att de har lämpliga depåer för de tåg som används, och de nya som kommer att sättas i trafik under 2023, i Tåg i Berslagen. Haris Habul, direktör för Division Tåg VR Sverige AB, säger att de har ett bra samarbete i andra kontrakt, vilket också underlättat partnerskapet.

Alstom kommer att fortsätta leverera underhåll av Tåg i Bergslagen-flottorna i befintliga verkstäder belägna i Gävle och i Västerås, där Alstoms verkstad kommer att byggas ut och moderniseras för att vara kompatibel med de längre tågen. Dessutom kommer Alstom bland annat att fokusera på att utveckla verksamheten genom en högre grad av digitaliserat underhåll. Maria Signal Martebo, VD för Alstom Sverige, säger att de är väldigt nöjda att fortsatt få stärka sitt samarbete med VR och de är stolta över det förlängda förtroendet för Alstom.

Övertagandedatum för det nya kontraktet kommer att vara den 10 december 2023. Alstom är den mest framstående leverantören på den svenska järnvägsmarknaden, efter att ha levererat mer än 1 000 tåg till svensk järnväg. Pågående projekt är till exempel tunnelbanetåg (C30) till Stockholm, nya regionaltåg till Göteborg och SJ:s kommande höghastighetståg (SJ250). Alstom har även flera stora underhållskontrakt och utför underhåll i 16 lokala depåer. Däribland depåer i Motala och Västerås, specialiserade på tungt underhåll och renoveringar. Bolaget leder även utrullningen av ERTMS i Sverige, både ombord och på spåren, och levererar det standardiserade nationella trafiksystemet till Trafikverket. Alstom har cirka 2 000 anställda i Sverige.