Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC) har rapporterat om en ökning i antalet obetalda avgifter som gått till inkasso under årets inledning. Detta är en följd av den ansträngda ekonomin, där höga räntor, inflation och elpriser gör det svårt för många att betala sina boendekostnader. Januari är den månad då SBC får in flest frågor gällande enskilda medlemmars ekonomiska situation.

– I början av året får vi alltid in en hel del frågor gällande obetalda avgifter och hur man ska hantera det som förening. Som medlem är det viktigt att komma ihåg att avgifterna är till för att täcka föreningens kostnader. Mellan juli och december 2022 skickade vi fem procent fler inkassokrav åt våra kunder jämfört med samma period föregående år. Det visar att detta redan nu är ett problem som vi tyvärr tror kommer bli allt vanligare, säger Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

För att undvika att bli uppsagd och förlora sin bostadsrätt genom tvångsförsäljning, rekommenderar SBC att man kontaktar föreningen direkt för att få till en avbetalningsplan eller uppskov på avgiften.

– Om avgiften inte betalas inom en vecka efter förfallodatum anses nyttjanderätten förverkad. Det innebär att man kan bli uppsagd och tvingas flytta från föreningen. Kan man inte betala i tid är det bättre att kontakta föreningen direkt i stället för att sticka huvudet i sanden. Då finns möjlighet att gemensamt se över betalningsmöjligheterna och undvika ytterligare kostnader och inkassoavgifter, fortsätter Therese af Jochnick.

Läs mer om hur svenska hushålla beräknas påverkas under 2023