I januari, den månad som traditionellt sett är den svåraste för många svenska hushåll ekonomiskt, kommer elräkningen från december att landa i brevlådorna. Detta samtidigt som el- och bensinpriserna fortsatt håller sig på en hög nivå, något som driver på inflationstakten. Detta har lett till en ökning av inkassokrav med 10-15 procent jämfört med föregående år. Detta är en utveckling som Sergel Kredittjänster förväntar sig kommer fortsätta under 2022.

Energiföretagens vd, Åsa Pettersson, varnar för att elpriserna troligtvis kommer att fortsätta att vara höga och att många mindre företag kanske inte ens kommer att överleva vintern. Konjunkturinstitutet prognostiserar dessutom att lågkonjunkturen kommer att kvarstå till och med 2025 på grund av höga räntor och korta räntebindningstider.

Många människor fortsätter att sätta nödvändiga utgifter som företräde, särskilt viktiga utgifter som mobiltelefonräkningar, trots att kostnaderna ökar. Sergel har inte noterat någon ökning av antalet inkassoärenden inom detta område, trots ökade kostnader. Utgifter som el och hyra är också fortfarande hög prioriterat av det svenska hushållet, men när elkostnaden ökar kraftigt kan det bli svårt att betala räkningen. För att hjälpa till att jämna ut kostnaderna över tid, tvingas elbolagen erbjuda delbetalning.

Såväl hushåll som företag måste nu vara mer medvetna om sin ekonomi och planera sin ekonomi bättre för att klara av de högre kostnaderna. Sergel uppmanar hushåll att se över sina kostnader och prioritera de absolut viktigaste såsom boende, telefon och möjligtvis träningskort, samtidigt som man minskar på andra löpande kostnader som abonnemang och strömningstjänster.