SHT har lämnat in ytterligare en patentansökan hos det amerikanska patentverket, The US Patent Office (USPTO). Patentansökan som heter ”Method and arrangement for manufacturing a graphene film” är en avdelad ansökan som behandlar tillverkningsmetod för grafenförstärkt TIM (GT-TIM).

Patentet kring tillverkningsutrustningen för samma syfte är redan godkänt i USA och patentbeviset kommer att utfärdas i början av februari 2022.

Patentansökan behandlar en ny tillverkningsmetod för sfäriska former av GT-TIM. Det förväntas att kunna användas i applikationer där sfäriska former krävs. Potentiella applikationer är bl. a. kylning av skivbromsar, hjulanordningar och kraftaggregat för högspänningssystem.

”Beskedet är glädjande”, säger SHT:s VD Thien Laubeck. ”Patentansökan stärker vår patentportfolio inom vår kärnteknologi med grafenförstärkt material”. Totalt har SHT lämnat in 14 patentansökan i olika länder i världen.

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.