Veckans TA – v5, 2022-01-31

Vi är nu inne i en intensiv rapportsäsong återigen. Det är alltid extra spännande läge på de finansiella marknaderna när bolagen får dela med sig av det gångna kvartalet samtidigt som de får möjlighet att kommunicera kring framtida förväntningar och dylikt. Detta leder till att marknaden ska prisa in mycket ny information som hälls över oss vilket kan leda till lite slagigare handel. I detta avsnitt kikar vi närmare på Mips, Fortnox och JM som alla fått uppleva en lite större nedåtrekyl på sistone. JM presenterar sin rapport nu på onsdag, Mips rapporterar om tio dagar och Fortnox om 16.

MIPS (MIPS)
YTD: -26,71 %
Time Frame: Daily

Mips, Daily

Mips har nyligen brutit sig under primärtrenden för första gången på väldigt länge. Senaste gången som aktien handlades under prinärtrenden var några få dagar mitt under Coronakraschen. Mips har gått väldigt starkt sedna dess och har egentligen noterat högre topppar och bottnar frekvent. I början av 2022 kostade en aktie cirka 1200 SEK, i fredags stängde Mips på 870 SEK. Aktien är ner en bra bit på kort tid, sådana nedgångar brukar inte allt för sällan skapa en rekyl i motsatt håll. Jag ser några intressanta tecken som talar för att köparna borde komma tillbaka på dessa nivåer, man ska dock ha i åtanke att detta kanske är starten på en längre nedåtgående trend,

Det som jag tycker är positivt med grafen är att aktien handlas strax ovanför ett större stödområde tillsammans med den stigande trendlinjen. Dessutom ser volymen ut att avta och den största “urblåsningen” kanske vi har lagt bakom oss. Jag noterar även en mindre positiv divergens i RSI som även har tagit sig ur det översålda territoriet. Jag tolkar den rörelsen som ett styrketecken och nu återstår det endast att bekräftelsenivån kring 37,5 tas ut. Utöver RSI ser Stochastics ut att genomföra samma typ av rörelse vilket skulle vara positivt. Om vi kikar hur Mips gått när stochastics tar sig över 20-nivån så kan vi snabbt konstatera att aktien stigit i de flesta fallen. Det betyder självklart inte att samma rörelse ska ske igen. Kom ihåg att situationen är lite förändrad, Mips befinner sig inte längre i en bull trend vilket innebär att man kanske inte kan agerar såsom man gjort innan. Det är viktigt att acceptera situation och ställa om sina strategier, i alla fall om man är en mer aktiv marknadsaktör. Om man är mer passiv är min rekommendation att man fortsätter fylla på långsiktigt då börsen visat sig stiga över tid. 

Fortnox (FNOX)
YTD: – 21,98 %
Time Frame: Daily

Fortnox, Daily

Fortnox har nyligen kommit ner till prisnivåer som motiverats av att nacklinjen togs ut i den tidigare huvudskuldra-formationen. När det talas om en HS-formation brukar man varna för att fallhöjden efter ett utbrott söderut ur en sådan formation bör vara lika lång som distansen mellan huvudets topp och nacklinjen (streckad linje). Om den teorin stämmer bör en botten vara satt kring de nivåer som aktien stängde vid förra veckan. Fortnox stängde närmare 30 procent under sin 52-veckors högsta vilket innebär att aktien handlas i en bearish trend. Jag tror många kan argumentera för ytterligare nedgång endast genom att nämna Fortnoxs fundamentala värdering. Jag nämner några nyckeltal/multiplar nedan, sedan är det upp till var och en att ta sitt ställningstagande.

P/E: 119
P/S: 32,6
PEG: 5,6
EV/EBITDA: 72
EV/S: 32

Om vi kikar närmare på RSI kan vi se att kraften i säljtrycket avtagit något, ett påstående vi kan argumentera för då vi kan se att en positiv divergens har formats. Jag skulle personligen avvakta med att ta position vare sig det handlar om en lång- eller kort position eftersom vi varken fått positiva eller negativa konfirmationer. Den senaste konfirmationen var när återtestet genomfördes på nacklinjen vilket resulterade i att aktien föll kraftigt under en kort period.

Som vi tidigare konstaterat har börsen varit skakig under större delen av januari. Vissa menar att marknaden försökt prisa in det rådande geopolitiska läget i Europa samtidigt som Jerome Powell talade förra veckan och marknaden verkade inte helt tillfredsställd kring hur FED kommer hantera den skenande inflationen. En annan möjlig faktor är att aktörer tagit hem vinster som producerats sedan Coronakraschen. VIX-indexet som mäter den förväntade volatiliteten på S&P 500 har samtidigt börjat trenda upp vilket kan leda till att en drar slutsatsen att volatiliteten kommer finnas kvar på marknaden, speciellt när index världen över bryter sina ur sina långvariga positiva trender.

JM (JM)
YTD: – 16,13 %
Time Frame: Daily

JM, Daily

JM har likt många andra bolag på börsen haft en svag aktieutveckling under januari. Totalt har en negativ avkastning om cirka 17 procent genererats i år, dock något som kan förändras snabbt under den här veckan. JM presenterar nämligen sitt fjärde kvartal nu på onsdagen, om utfallet är tillräckligt starkt så är det definitivt en händelse som snabbt kan ändra nuvarande sentiment till det positivare. Några bolag har redan presenterat sina rapporter och min känsla är att många lyckats komma in kring förväntningarna samtidigt som vissa bolag (SCA, SSAB, H&M, Stora Enso och BHG Group) lyckats slå förväntningarna. Värderingen på Stockholmsbörsen är fortfarande hög jämfört med historien. Sett till ett tolv månaders framåtblickande PE-tal så befinner sig multiplen på 18 i dagsläget jämfört mot ett historiskt genomsnitt kring 15, detta innebär en värderingspremie om cirka 20 procent vilket kan översättas till att bolag lätt blir bestraffade om de levererar rapporter som inte lever upp till de aktieägarkollektivets förväntningar. 

Jag tycker personligen att JM har letat sig ner mot betydligt attraktivare prisnivåer. I detta  stycke kommer jag motivera detta med hjälp av primärtrenden, VPVR (Volume Price Visible Range) och den stigande trendlinjen som sträcker sig tillbaka lite mer än ett år. I grafen kan vi enkelt utläsa att MA200, även kallad primärtrenden har fungerat som ett pålitligt stöd vid några tidigare tillfällen. Om detta mönster skall repeteras bör JM vända kring dessa nivåer, ett brott under MA200 utan att nivån tas tillbaka snabbt skulle vara en svaghetssignal som logiskt borde resultera i tilltagande säljtryck. Indikatorn som presenteras grafiskt längst till höger i bilden ovan ger en överblick kring handelsvolymen vid de prisnivåer som inkluderas i bilden. Vi kan identifiera att aktien handlas strax över prisnivåer som varit populära historiskt, exempelvis kan vi se att flest aktier har bytt händer kring 318 SEK/aktie, det ger en indikation på att efterfrågan på aktier i JM bör vara hög vilket skulle kunna få priset att söka sig uppåt. Två andra tekniska detaljer som jag gillar är den dolda posivtiva divergensen som har skapats samt att OBV trendar starkt uppå och befinner sig vid ATH-nivåer.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.