De senaste sju dagarna har Sensec Solutions AS som är ett helägt dotterbolag till Sensec Holding levererat totalt fem olika ordrar. Det totala ordervärdet för samtliga ordrar uppgår till 18,8 MNOK. Det här kan jämföras med det tredje kvartalet där omsättningen uppgick till totalt drygt 10 MSEK.

Ordrarna innefattar följande:

  • Uppgradering av bagagehanteringssystemet på en norsk flygplats. Sensec Solutions samarbetspartner Tratec Solutions AS levererar de fysiska komponenterna. Ordervärdet uppgår till 5 MNOK.
  • Levererar inpasseringssäkerhet till en större offentlig anläggning i Norge. Ordervärdet uppgår till ca 3,7 MNOK.
  • Ytterligare avtal inom inpasseringssäkerhet. Ordervärder uppgår till ca 3,6 MNOK.
  • Röntgenmaskiner till flygfraktsterminaler runt om i Norge. Ordervärde uppgår till ca 4 MNOK.
  • Uppstärkande av säkerheten vid en ny post- och godsmottagning i Oslo där man ska leverera röntgenmaskiner samt annan skräddarsydd säkerhetsutrustning. Ordervärdet uppgår till ca 2,5 MNOK.

En mycket stark avslutning av året för Sensecs dotterbolag som nu lägger en fin grund inför starten av nästa år.

Sensec Holding har som Finanstid tidigare rapporterat om beslutat att fusioneras med Transfer Group som är en annan säkerhetskoncern som noterades på NGM Nordic tidigare i år. Det norska dotterbolagets framfart ökar naturligtvis förväntningarna på den sammanslagna koncernen. Att den nya koncernen kommer att bli en av de ledande nordiska säkerhetskoncernerna det har stått klart länge, men med den här framfarten ökar aktiemarknadens förhoppningar ytterligare. Fusionen förväntas vara färdig Q1-Q2 nästa år och i samband med slutförandet kommer också nuvarande CFO Pernilla Jennesäter att ta över som VD för den nya sammansatta koncernen.