Mer än var tionde svensk (14 procent) tillbringar mer än åtta timmar i bilen under julen för att träffa familj och vänner. Men hur kör vi egentligen jämfört med förare i andra länder? 

Nextbase, marknadsledande i Sverige inom premium-dashcams, har tillsammans med YouGov genomfört en undersökning om körbeteende under den mörka årstiden i tio länder. Undersökningen har bland annat tittat närmare på hur långt man kör, alkoholkonsumtion, andras bedömning och oro i vägtrafiken. 

Tjecker tillbringar mest tid bakom ratten
Enligt undersökningen kommer 14 procent av de tillfrågade från Sverige att tillbringa mer än åtta timmar i bilen för att hälsa på familj och vänner i julen. Detta kan jämföras med Tjeckien där 24 procent uppger att de kommer att tillbringa mer än åtta timmar i bilen. Holländare å andra sidan reser de kortaste sträckorna vid jul. Endast tre procent av de tillfrågade sa att de reser i mer än åtta timmar under julledigheten. 

Dåligt väglag oroar många svenskar
I takt med att julen närmar sig blir det även mer vanligt med ogynnsamma trafik- och vägförhållanden på grund av vintern. En central aspekt i undersökningen var därför också frågan om vilka de största utmaningarna är vid bilkörning under vinter- och julperioden. För de allra flesta svenska deltagare (66 procent) är ändrade väglag som isiga vägar och snö det största problemet. Kvinnor (70 procent) tycker att de svårare vägförhållandena vintertid är mer problematiska än män (62 procent). Förutom väglaget är dimma den största utmaningen för 18 procent av de tillfrågade, och för 12 procent det faktum att solen går ner tidigare och därmed försämrar sikten. Bilden är liknande i de andra länderna.

– Inte minst nu under den mörka årstiden och under svåra väderförhållanden är det viktigt att skydda sig själv och sina nära och kära i trafiken, säger Richard Browning, försäljnings- och marknadschef hos Nextbase. 

Störst rädsla för rattfyllerister i Sverige
Sett till andra trafikanters beteende är det största problemet för de flesta svarande från Sverige rattfyllerister. Detta ansåg 45 procent av undersökningsdeltagarna. 37 procent är mest rädda för bilförare som inte anpassar sitt körbeteende till väder och väglag och åtta procent är rädda för trötta förare. fyra procent av svenskarna uppger dåligt underhållna fordon som det största problemet och bara tre procent är oroliga för att den högre trafikvolymen ett problem. Resultaten i de andra länderna skiljer sig markant i vissa fall. I Frankrike är till exempel rädslan för rattfulla förare den överlägset högsta med 66 procent. Andra trafikanters körbeteende är ett problem för 20 procent. I Nederländerna och Polen ligger också rädslan för rattfyllerister på första plats med 49 procent vardera. Olämplig körning är ett problem för 36 procent (Nederländerna) och 30 procent (Polen).

Få svenskar kan tänka sig att köra efter några glas
I detta sammanhang uppstår frågan hur många av de tillfrågade som kör sitt fordon alkoholpåverkade under julhelgen. I Sverige var det till exempel bara 1,6 procent som sa att de satte sig i en bil vid jul, trots att alkohol hade förbrukats. För män är andelen 2,6 procent, medan den för kvinnor är mindre än en procent. Detta placerar Sverige långt ner i den internationella rankingen. Ledare är Frankrike där 26 procent kan tänka sig att köra efter några glas, följt av USA med 24 procent. I Polen var siffran åtta procent.

Om undersökningen
Informationen är baserad på en undersökning gjord av YouGov Deutschland GmbH på uppdrag av Nextbase. I processen har 1 015 personer i Sverige i åldern 18 år och uppåt besvarat frågor online mellan 26 november och 5 december 2021. De andra länderna där undersökningen genomfördes är Australien, Kanada, Tjeckien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Tyskland, Storbritannien och USA. Undersökningen är representativ.