Förvärvet av STANLEY Security och Healthcare accelererar Securitas transformativa resa mot teknikbaserade säkerhetslösningar samt dess ambition att vara en global säkerhetspartner som bidrar till att göra världen till en tryggare plats.

Den 8 december 2021 offentliggjorde Securitas att de hade tecknat ett avtal att förvärva verksamheten avseende elektroniska säkerhetslösningar från STANLEY Security. Efter sedvanliga myndighetsgodkännanden har nu förvärvet slutförts och den gemensamma potentialen av de två verksamheterna nu kan tas tillvara.

Securitas har idag en stark position på marknaden för säkerhetstjänster och har kontinuerligt byggt upp en robust plattform inom teknik och lösningar för att möta kundernas ökande efterfrågan på smartare och mer innovativa teknikbaserade tjänster. De senaste årens strategiska förvärv i kombination med effektiva transformationsprogram och förvärvet av STANLEY Security, möjliggör Securitas ambition att vara en ledande aktör inom säkerhetsbranschen.

Kärnan i Securitas värdeerbjudande och tillväxtstrategi är en stark tro att framtiden för säkerhet bygger på kombinationen av global närvaro, uppkopplad teknik och intelligent användning av data. Genom att erbjuda och kombinera dessa tre tillgångar i hela värdekedjan av säkerhetstjänster, kan Securitas positionera sig som en starkare affärspartner för sina kunder över hela världen.

“Vi ser en ökande efterfrågan från kunder att kunna komplettera vårt bevaknings- och konsulterbjudande med teknikbaserade lösningar. När globala utmaningar snabbt uppkommer, blir säkerhetslösningar grundläggande för att organisationer ska kunna skydda sina medarbetare och tillgångar, och samtidigt optimera sin verksamhet. Tillsammans med STANLEY Security kan vi omdefiniera och utveckla framtidens säkerhetsbransch genom att erbjuda en bred portfölj av integrerade teknikbaserade lösningar som hjälper våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef.

STANLEY Securitys 30-åriga historia av att skydda sina kunder över hela världen är inspirerande. Företaget, med huvudkontor i Indianapolis, USA, är globalt respekterat för sin innovativa SaaS-teknologi, sömlös installation och integration, pålitligt underhåll, dygnet-runt-övervakning samt sakkunniga analyser. STANLEY Security är idag en av de mest välkända leverantörerna av elektronisk säkerhet i världen, med omkring 8 000 medarbetare som arbetar från cirka 200 kontor och 16 övervakningscentraler i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Kanada, Nederländerna, Norge, Mexiko, Storbritannien, Sverige och USA.

“Våra kombinerade erbjudanden och globala fotavtryck gör det möjligt för oss att stärka vår expertis inom teknik och öppnar upp möjligheter för innovativa lösningar. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en gedigen portfölj, som gör det möjligt för oss att utveckla starka kundrelationer och leverera mer kundvärde genom en ännu högre innovationsgrad och teknik, samtidigt som vi stärker våra kärnförmågor, vår kompetens och geografiska räckvidd”, säger Tony Byerly, Global President Securitas Technology.