Veckans TA – v30 2022-07-25

I denna veckans avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på Sinch, SAAB och Evolution. SAAB och Evolution befinner sig i tajta prisformationer och ser därför lite extra intressanta ut ur ett tekniskt perspektiv. Här man med all rimlighet förvänta sig kraftiga rörelser inom det kortare perspektivet.

Sinch (SINCH)
YTD: – 76,19 %
Time Frame: Daily

Sinch, Daily

Sinch toppar listan bland förlorarna på storbolagsindexet för i år tillsammans med SBB. Totalt är Sinch ned 76,19 procent och nedgången kan beskrivas som ett snabbt kursras. Både Sinch och SBB har utsatts från blankarfirmor som pekat på vissa “oklarheter” kring exempelvis revisionsrelaterade brister vilket skapat rädsla bland aktieägare då det blir vanskligt att derivera det verkliga värdet. Rent tekniskt ser Sinch inte speciellt pigg ut, från att befinna sig i en kraftigt stigande trend under större delen av 2020 och 2021 så befinner sig aktiekursen nu i en kraftigt fallande trend.

Under den föregående veckan påvisade aktien styrka och stängde 38 procent upp för veckan. En botten sattes kring 19,3 SEK och det är den tydligaste stödnivån som syns just nu. Annars kan man även titta närmare på 25 SEK som var tidigare taket av den föregående veckans konsolidering. När denna nivå togs ut stack aktiekursen vidare och nu skall prisnivån tolkas som en horisontell stödnivå. På ovansidan finns det gott med motstånd, både i form av horisontella motstånd så väl som glidande medelvärden. Närmaste motståndsnivån finner vi kring 37 SEK, det var från denna nivå som aktiekursen föll närmare 30 procent under en enda handelssession. Om aktiekursen rör sig upp mot denna nivå så tror jag det blir svårt för köparna att bryta upp direkt, med andra ord räknar jag med en eventuell motreaktion för att samla ytterligare kraft för att möjligtvis bryta upp ovan senare. Det är även värt att samtliga glidande medelvärden befinner sig ovanför aktiekursen samtidigt som alla av dem påvisar en negativ lutning. 

Enligt momentumindikatorerna så ser det lite mer positivt ut, i MACD kan vi exempelvis se att det har formats ett positivt medelvärdeskors en bit under nollnivån. Senaste vi fick ett lika tydligt medelvärdeskors steg aktiekursen lite mer än 20 procent på kort tid. RSI ser även pigg ut och om 50-nivån tas ut så ökar chansen för att 70-nivån skall utmanas. 

SAAB (SAAB B)
YTD: 77,90 %
Time Frame: Daily

SAAB, Daily

SAAB har sett stabil ut under större delen av 2022 och aktiekursen är upp närmare 80 procent för året. Vi har tidigare tagit upp SAAB B i Veckans TA och då påpekade jag att aktiekursen befinner sig i en triangel där priset konsoliderar. Prisformationen har formats efter att aktiekursen stigit kraftigt under en kort tid. Jag tycker det är ett styrketecken i sig att aktien orkat hålla sig på relativt höga nivåer efter en hastig uppgång. Oftast brukar sådan uppgångar sluta i en lika stor kollaps för eller senare. 

SAAB publicerade sin kvartalsrapport under torsdagen och noterades en dagslägsta för dagen kring stödnivån 373 SEK för att sedan återhämta sig starkt fram till och med veckans stängning som blev kring 410 SEK. Detta var en viktig nivå som köparna försvarade, något som gjorde att vi fick ett temporärt falskt utbrott som ska ses som något positivt när det är ett utbrott söderut. Dock kan vi se att aktiekursen har haft problem med att bryta upp över 420 SEK, om köparna inte lyckas med det inom kort tror jag 373 SEK skall testas igen och då är det återigen viktigt att köparna står pall. Man vill inte se tendenser till ett handelsmönster som karaktäriseras av lägre toppar och bottnar. Jag tror att volatiliteten kommer fortsätta vara hög så länge som aktiekursen handlas inom prisformationen. När aktiekursen väl bryter ur formationen tror jag även vi kommer få se en kraftig rörelse i priset, det skall bli intressant att se hur aktien handlas i ett kortare perspektiv. 

Evolution (EVO)
YTD: – 26,94%
Time Frame: Daily

Evolution, Daily

Evolution befinner sig likt SAAB i en en triangelformation, här har dock triangeln formats efter att aktiekursen rasat. I mina ögon ser detta ut som en fortsättningsformation som kommer resultera i en ny lägre botten. Det är dock inget vi sett än, istället kan vi konstatera att köparna står trogna vid golvet av triangeln samtidigt som säljarna är dominanta vid det fallande taket. Under den föregående veckan testades både taket och golvet av för att slutligen stänga veckan kring prisnivåer nära triangelns tak. Veckostäningen är i sig positiv och nu vill man som aktieägare se att motståndsnivån tas ut med volym och en uppgång på cirka 3 – 5 procent för att det skall vara övertygande. 

Om aktiekursen istället rekylerar tillbaka tror jag att det skall göras ett ytterligare återtest av stödnivån på nedsidan som är kring 880 – 860 SEK. Fredagens stängning innebär att aktiekursen befinner sig ovanför 20 dagars glidande medelvärde, strax ovanför kan vi se att MA 50 och 100 befinner sig. Vi kan även tydligt se att dessa glidande medelvärden har agerat som motstånd konstant under nedgången. Om Evolution lyckas bryta över dessa så är det enligt mig en stark positiv signal och något som eventuellt skulle kunna bryta den nuvarande pessimismen som råder. För att dessa nivåer skall testas krävs det först att ett utbrott norrut sker från triangeln. 

Om ett utbrott istället sker söderut så är 775 och 630 SEK de signifikanta stödnivåerna som finns på nedsidan. Utöver dessa nivåer har vi även fib 0,618 som anses vara en signifikant stödnivå. Om denna tas ut så bör nästa target vara 0,786 som är en liten bit under det horisontella stödet kring 630 SEK. 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.