Cybersäkerhets- och medicinteknikföretaget Sectra, har gått samman med AFRY för att erbjuda en heltäckande och flexibel säkerhetslösning för operativa tekniksystem (OT-system) inom kritisk infrastruktur och andra samhällsviktiga verksamheter. Detta samarbete skapar ett starkt erbjudande på en marknad där efterfrågan på cybersäkerhetsexpertis ökar och där lösningar behövs för att hantera risker och sårbarheter i dessa drifts-, produktions- och övervakningssystem.

“Vi har identifierat tillväxtmöjligheter inom området cybersäkerhet, där vi ser en ökande efterfrågan på både rådgivning och övervakningstjänster för att hantera de ökande cybersäkerhetsriskerna inom kritisk infrastruktur. Sectras redan väletablerade övervakningstjänster kommer därför att vara ett utmärkt komplement till våra tjänster. Vi ser fram emot att stödja våra kunder med de utmaningar som finns inom OT-säkerhet, där det krävs kontinuerlig utveckling och bred förståelse för de risker som uppstår i dessa komplexa system och hur man skapar adekvat säkerhet,” säger Gustav Sandberg, affärsområdeschef för cybersäkerhet på AFRY.

Samarbetet mellan Sectra och AFRY syftar till att stärka och bredda utbudet av säkerhetsrelaterade tjänster inom OT-säkerhet. Utbudet omfattar bland annat kontinuerlig övervakning av produktionskritiska system, vilket möjliggör tidig upptäckt och hantering av risker och potentiellt skadlig aktivitet. Genom samarbetet finns också möjlighet att få stöd för att implementera säkerhetsåtgärder och säkerställa efterlevnad av branschstandarder och reglerkrav. Den samlade kompetensen syftar till att möta den ökande efterfrågan på marknaden och förväntas ytterligare påskynda kraven från regleringsmyndigheter.

“Vi var tidiga med att se behoven av övervakningstjänster inom cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur, och vi är övertygade om att detta samarbete kommer att skapa synergier och leda till ökad tillväxt. Vi har funnit en samarbetspartner i AFRY med stor expertis inom säkerhet inom OT-system och en etablerad, bred kundbas. Vi är övertygade om att vår kombinerade kompetens inom säkerhetsbedömningar, övervakning och hantering av incidenter kommer att ge våra kunder säkrare och mer tillgängliga produktionssystem. Det gynnar i sin tur hela samhället genom ökad robusthet inom kritiska verksamheter som elproduktion, energidistribution och vattenförsörjning,” säger Magnus Skogberg, vd för Sectra Communications.