Schweiz har tagit ett drastiskt steg på den ekonomiska arenan genom att sänka sin styrränta till 1,50 procent – den första räntesänkningen i Västeuropa sedan den senaste räntechocken mellan 2022 och 2023. Beslutet, som kom oväntat för marknaden, har redan fått konsekvenser för den schweiziska francen, som faller i värde gentemot både euron och dollarn.

Räntesänkning och inflationsprognoser

Den schweiziska centralbanken motiverar det överraskande beslutet med en framgångsrik kamp mot inflationen under de senaste två och ett halvt åren. Centralbankschefen Thomas Jordan understryker att sänkningen är ett strategiskt steg för att upprätthålla en stabil ekonomi och hålla inflationen i schack. Beslutet föregås av en reviderad inflationsprognos som visar på en förväntad inflation på max 1,5 procent mellan 2024 och 2026, långt under det tidigare målet på 2 procent.

Schweizerfrancen påverkas

Den schweiziska francen reagerar omedelbart på beskedet och tappar cirka 1 procent gentemot både euron och dollarn. Detta innebär att francen når sin lägsta nivå gentemot euron sedan sommaren 2023. En svagare valuta kan vara fördelaktig för Schweiz genom att öka importkostnaderna och därigenom bidra till att höja inflationen till önskade nivåer.

Valutaintervention och penningpolitiska landskapet

Tidigare i december hade centralbanken övervägt att ingripa på valutamarknaden för att försvaga francen, men nu verkar de ha valt att använda räntan som ett alternativt verktyg för att uppnå sina ekonomiska mål. George Moran från Nomura, en japansk investmentbank, noterar att den sänkta inflationsprognosen innebär en ny dynamik i Schweiz penningpolitik.

Internationella jämförelser och förväntningar

I kontrast till Schweiz väljer Norges Bank att behålla sin styrränta oförändrad på 4,50 procent, medan förväntningarna är att Riksbanken kommer att hålla sin ränta oförändrad på 4,00 procent. De internationella räntebeskeden väntas fortsätta med Storbritanniens Bank of England som förväntas meddela sitt räntebeslut efter lunch. I USA signalerar Federal Reserve att tre räntesänkningar kan förväntas under året, vilket möts med glädje på världens börser.

Sammanfattning och avslutande tankar

Schweizisk centralbanks oväntade räntesänkning har redan fått betydande konsekvenser på den internationella valutamarknaden och väcker frågor kring den ekonomiska framtiden i Västeuropa. Medan världens centralbanker fortsätter att navigera genom ekonomiska utmaningar och osäkerheter förblir det att se hur marknaderna kommer att reagera på dessa nya beslut och prognoser.