Bengtsson Tidnings AB, femte största ägare i Readly, har tidigare i en kommentar till DI tackat nej till Bonnier News bud på Readly, då de ansåg att budet var för lågt. Nu har även Swedbank Robur, största ägare i Readly, valt att nobba budet då de anser att budet inte avspeglar bolagets värdepotential.

– De senaste åren har Readly gjort betydande investeringar i sin teknikplattform och byggt upp en global kundbas. Bolaget har genomfört ett omfattande åtgärdsprogram i syfte att säkra tillväxten och uppnå lönsamhet och positivt kassaflöde. Swedbank Roburs bedömning är att budet inte avspeglar bolagets värdepotential och därför avser vi att tacka nej till erbjudandet, säger de i ett pressmeddelande.

I och med att de båda storägarna nu har valt att avstå från budet och då det var villkorat till en acceptnivå på 90 procent så kommer detta nu inte att gå igenom.

Bonniers bud om 12 kr per aktie innebar en premie om 59 procent jämfört med sista stängningskursen innan budet. Aktien var under tisdagsförmiddagen ner ca 12 % som mest men har vid lunchtid återhämtat sig till en nedgång om ca 4 %.