De snabba och kraftfulla finans- och penningpolitiska åtgärderna har mildrat den ekonomiska nedgången och även förhindrat en finanskris. Nu ser konjunkturutsikterna något ljusare ut än vad de gjorde tidigare i år.

I det senaste protokollet från Riksbanken så meddelar man att återhämtningen är på god väg trots en ökad smittspridning i världen. Samtidigt poängterade ledamöterna att det blir stora kast i inflationen det kommande året till följd av pandemin och volatila energipriser. Det lär även dröja innan inflationen mer varaktigt är nära målet på två procent. För att uppnå detta så krävs en fortsatt expansiv penningpolitik och ledamöterna var eniga om att lämna reporäntan oförändrad på noll procent.

“Ledamöterna resonerade också kring hur penningpolitiken kan komma att anpassas om den ekonomiska utvecklingen blir annorlunda än i huvudscenariot. Flera konstaterade att om återhämtningen blir starkare än väntat och inflationen överstiger målet behöver det inte vara ett skäl att göra penningpolitiken mindre expansiv. Om penningpolitiken behöver göras mer expansiv pekade några ledamöter på att en räntesänkning är fullt möjlig”, skriver Riksbanken i den penningpolitiska rapporten som släpptes idag.