SEB:s Boprisindikator fortsätter att öka och stiger ytterligare 3 enheter i maj, från 63 till 66. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå minskar markant och ligger i maj på 0,40 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger och ligger på 5 procent, två procentenheter högre än förra månaden. Det visar maj månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 1 procentenhet från förra månaden till 70 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 4 procent, en minskning med 2 enheter sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på 18 procent, samma nivå som förra månaden.

“Bostadspriserna rusar för närvarande och 7 av 10 svenskar tror att de fortsätter stiga det närmaste året. Bara 4 procent tror på fallande priser vilket är den lägsta nivån som uppmätts i Boprisindikatorns 18-åriga historia. Dagens Boprisindikator på 66 ger stöd för fortsatta prisuppgångar och är bara 6 enheter lägre än rekordnoteringen 72 från september 2015”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.