Efter rekordåret 2019, då det genomfördes kommersiella fastighetsaffärer för 226 miljarder kronor accelererade marknaden in i 2020. Redan under första kvartalet uppgick transaktionsvolymen till 62 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 55 procent jämfört med motsvarande period 2019 och utgör den högsta nivån sedan finanskrisen 2008 visar statistik i ett pressmeddelande från analysföretaget Datscha AB.
Pressmeddelandet kan läsas i sin helhet här.

Kontor och samhällsfastigheter i topp
Den tongivande volymen kommer från transaktioner med kontor och samhällsfastigheter med Skanskas försäljning av kontorshuset “Solna United” för ca 3,3 miljarder SEK till en fond som förvaltas av Deutsche Bank.

Stockholm i topp som vanligt, Malmö och Göteborg därefter
Det är som vanligt storstadsregionerna med Stockholm i topp som driver utvecklingen, även Malmö hade en mycket positiv utveckling för det första kvartalet 2020.

All-time-high i Finland – utländskt kapital driver finsk fastighetsmarknad
Transaktionsvolymen på den kommersiella finska fastighetsmarknaden uppgick till närmare 30 miljarder kronor under första kvartalet. Det är en ökning med 80 procent i jämförelse med motsvarande period 2019. Statistiken visar att det utländska intresset är fortsatt starkt. Närmare 16 miljarder kronor kommer från utländskt kapital. Svenska aktörer är den största utländska investerarkategorin i Finland.

Svenska Datscha AB som ägs av Real Capital Analytics gör sina analyser och statistik med fokus på den svenska, finska och brittiska marknaden.