Henrik Johnsson har under de gångna två åren varit ansvarig för BoKloks expansion i Storbritannien. Den 1 maj tillträdde Henrik Johnsson rollen som Executive Vice President för BoKloks verksamheter i Finland, Norge och Storbritannien.
Läs hela pressmeddelandet här.

På BoKlok sedan 2010
Johnsson har arbetat på BoKlok sedan 2010 i roller som chef expansion, chef produkt & industriell produktion samt chef supply chain. Under de två senaste åren har han varit ansvarig för att leda och verkställa BoKloks expansion i Storbritannien där han etablerat en lokal organisation och projektportfölj med för närvarande tre projekt i pågående bygglovsprocesser.

Nyinrättad roll på BoKlok
Executive Vice President är en nyinrättad roll och omfattar marknaderna i Finland, Norge och Storbritannien. Cheferna för respektive land kommer att vara rapporterande till Johnsson.