Banker och andra företag i finanssektorn är självklart oroliga för säkerhetsproblem vid användning av flera publika molnplattformar. Men faktum är att en större andel beslutsfattare i sektorn ser krånglig användning som ett större hinder mot att lyckas med multimoln. Det visar undersökningen Enterprise Cloud Index.

När Nutanix, en ledande leverantör av verktyg för att etablera och drifta molnmiljöer, presenterar den fjärde årliga utgåvan av undersökningen och rapporten Enterprise Cloud Index sticker flera rön rörande finanssektorn ut. Undersökningen omfattar 1 700 beslutsfattare från hela världen och genomfördes av Vanson Bourne. 250 av deltagarna var IT-personal på banker och försäkringsbolag.

Under genomsnittet
Vad gäller den rådande trenden multimoln, att använda flera olika publika molnplattformar, som t ex Amazon Web Services och Microsoft Azure, visar det sig att finanssektorn ligger efter. Jämfört med medelvärdet för samtliga branscher som är representerade i undersökning har tio procent färre företag som jobbar med finansiella tjänster anammat multimolnstrategier.

För närvarande är andelen som satsat på multimoln inom finanssektorn 26 procent globalt sett. Men satsningen på multimoln ser ut att fart. Respondenterna förväntar sig en fördubbling, till en andel på 52 procent, under de kommande tre åren.

Anledningarna att använda flera publika molnplattformar är flera. Bättre tillgänglighet och skalbarhet, till exempel vid belastningstoppar, är en, liksom möjligheter att kunna använda de mest kostnadseffektiva alternativen på en marknad med leverantörer som ofta ändrar priser. Att kunna välja den tekniskt mest passande lösningen för varje behov är ytterligare ett skäl.

Faktum är att 31 procent av finansföretagen fortfarande förlitar sig helt på traditionella datacenter, alltså inte använder molntjänster alls, publika eller privata. 59 procent använder inga publika molntjänster, vilket kan jämföras med en andel 47 procent för samtliga branscher som är representerade i undersökningen.

Enkelhet efterfrågas
Bland hindren som sätter stopp för multimoln märks rädsla för krånglig hantering av flera publika molnplattformar. Hela 84 procent av representanterna för finanssektorn anser att det behövs enklare administration av multimolnmiljöer. 50 procent anger att rädsla för säkerhetsproblem är en utmaning vad gäller satsningar på multimoln.

Andra utmaningar är att integrera data mellan olika molnplattformar (46 procent) och att bemästra dåliga prestanda (43 procent).

82 procent av finansfolket ser hybrida multimoln, alltså miljöer med flera privata och publika molnplattformar, som den ideala IT-miljön. Det lär innebära att både molnföretag och leverantörer som är specialiserade på administrationsverktyg lägger ännu mer resurser på att förenkla och säkra sina erbjudanden.

– När kraven ökar på informationssäkerhet och tillförlitlig IT-drift måste företag inom finanssektorn undersöka hybrida multimolnlösningar. Sådana har en enhetlig hantering av drift för olika molnplattformar. De hanterar säkerhet och ger möjligheter att flytta applikationer mellan molnplattformar snabbt och kostnadseffektivt, säger Mats Ericson, Regionchef för Sverige, Danmark och Island på Nutanix.