Fintechbolaget Quickbit, verksamma inom kryptovalutor, förvärvar bolaget Digital Currency Services (DCS) som har varumärket happycoins.com. Förvärvet sker genom att Quickbit utnyttjar den option som bolaget meddelade om i januari. Det framgår av ett pressmeddelande. Marknaden reagerar positivt på pressmeddelandet och är för närvarande upp med nära 6 % för dagen.

Köpeskillingen uppgår till 0,4 miljoner euro och finansieras genom befintliga likvida medel.

DCS huvudsakliga tillgångar består av befintlig infrastruktur och tillgång till direktbetalningsmetoder som är de dominerande sätten att genomföra direktbetalningar i ett flertal länder inom EU.

“Genom förvärvet av DCS får Quickbit en stark position på den nederländska marknaden. Dessutom kan Quickbit i förlängningen få exponering mot fler marknader inom kontinentala Europa genom att få tillgång till olika nationella system för direktbetalning vid köp av kryptovaluta genom happycoins.com”, uppger bolaget.

Förvärvet är villkorat av att Quickbit genomgår en godkänd ägarprövning av Nederländernas centralbank.

“Ett förvärv av DCS ger Quickbit starka möjligheter att ytterligare öka vår omsättningstillväxt på ett lönsamt sätt genom att etablera en stark marknadsposition i Nederländerna och i förlängningen en plattform att fortsätta växa in i nya marknader inom EU”, säger Quickbits styrelseordförande Mathias Jonsson van Huuksloot.

Quickbit erhöll i januari 2020 en option att senast den 31 december 2020 förvärva DCS.