Som en del av en omstrukturering av Energyst kommer Zeppelin att förvärva 100 % av aktierna i Energyst Rental Solutions GmbH & Co samt Energyst Rental Solutions AB från och med den 7 januari 2021. Med köpet tar Zeppelin över 40 anställda på sex platser (Hamburg, Frankfurt, Duisburg, Leipzig, Göteborg och Stockholm) och stärker sitt affärsområde med flexibla energi- och luftkonditioneringslösningar i Tyskland och Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande.

Energyst har många års erfarenhet av uthyrning inom kraftproduktion och luftkonditioneringsteknik samt är känt på marknaden för sina skräddarsydda, nyckelfärdiga “Real Energy Solutions”.

– För oss är Energys expertis och utbudet av tjänster och produkter ett komplement till det vi idag kan erbjuda på den svenska marknaden, säger Andreas Hendrix, member of Executive Board Zeppelin Sverige AB.

Omstruktureringen av Energyst pågår över hela Europa. Den operativa verksamheten är indelad i fyra organisationer baserat på geografi vars nya ägare är Zeppelin (Tyskland / Sverige), Pon Equipment och Pon Power (Benelux / Norge), Finning (Storbritannien / Irland) och Finanzauto (Spanien / Medelhavsområdet).

Nuvarande Energyst-kunder kommer kunna dra nytta av att fördelningen skett per land och att Zeppelin tar över den svenska verksamheten. Det kommer skapa större fokus, närhet och service med lokal förankring, vilket förstärks ytterligare genom det befintliga nätverk som redan finns i Sverige.

Affärsverksamheten för de två företagen som Zeppelin förvärvat kommer att fortsätta att operera under det välkända namnet Energyst Rental Solutions tills vidare. Transaktionen väntar ännu godkännande från samtliga instanser.