Styrräntorna höjdes av många centralbanker under november men en något lägre inflation än väntat i såväl euroområdet som i USA gör att marknaden nu förväntar sig lägre höjningar framåt. I detta klimat var utvecklingen för räntefonden Carlsson Norén Macro Fund från Carlsson Norén Asset Management gynnsamt och fonden steg med 0,95 procent.

I slutet av oktober höjde den europeiska centralbanken, ECB, styrräntan med 75 punkter till 2,0 procent. Under november följde de brittiska och amerikanska centralbankerna med och matchade ECB:s höjning, vilket även Riksbanken gjorde. Mötet i november var Stefan Ingves sista som riksbankschef och när Erik Thedéen tar över är det med en förväntan från marknaden på 75 punkters höjning av styrräntan under första halvåret 2023. Mot slutet av månaden kom nya inflationssiffror från euroområdet. Prisökningstakten för november hamnade på 10,0 procent, vilket var något lägre än väntade 10,4 procent och framför allt lägre än oktobersiffran på 10,6 procent.

– Det är tydligt att marknaden nu tolkar in de senaste datapunkterna som att ECB och FED kommer att höja med 50 punkter på sina möten i december, vilket är lägre än de 75 punkter man tidigare trodde, säger Fredrik Carlsson, vd på Carlsson Norén Asset Management.

Carlsson Norén förvaltar fonden Macro Fund som är en likviditetsförvaltning utan kreditrisk med målsättningen att skapa positiv avkastning till låg risk oavsett om räntorna faller eller stiger. Efter att ha noterat den bästa månaden för fonden på över tio år i oktober så fortsatte den positiva utvecklingen under november. Utvecklingen kom att hamna på +0,95 procent. Därmed har fonden levererat en avkastning på +3,3 procent hittills i år. Fondens avkastning kom bland annat ifrån lägre räntor i Sverige samt att skillnaden i ränta mellan bostadsobligationer och stasobligationer minskade. Skillnaden är historiskt hög trots att båda instrumenten är AAA-klassade och köps av Riksbanken.

– Under månaden har även fondens modell med aktiv handel i räntemarknaden fungerat bra. Efter många år av dopade marknader, så sätts räntan nu av det makroekonomiska läget. Det gör att vi kan handla på vanligt sätt med fokus på analys av framtida inflation, säger Fredrik Carlsson

Carlsson Norén förvaltar även kreditfonden Yield Opportunity som investerar i så kallade hybridinstrument, som befinner sig i gränslandet mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur. Yield Opportunity hade en avkastning på +1,42 procent under månaden. Kreditspreadarna gick ihop betydligt, vilket kan tolkas som att riskviljan även har återvänt till kreditmarknaden. Exempelvis gick spreaden på högavkastande obligationer (high yield) ihop med 70-100 punkter.