Kommunikationstjänstebolaget Sinch rusar knappt 40 procent på fredagsförmiddagen efter att man igår släppt preliminära siffror för det tredje kvartalet som visade sig vara betydligt bättre än förväntat. Samtidigt tar Sinch en nedskrivning på 5 miljarder SEK som kopplas till Pathwire, ett bolag som Sinch förvärvade ifjol.

MSEK Q3 2022 Q3 2021
Nettoomsättning 7 196 3 938
Bruttoresultat 2 361 896
Brottomarginal (%) 33 % 23 %
Ebitda 808 157
Ebitda-marginal (%) 11 % 4 %
Justerad ebitda 901 298

Ovanstående siffror visar preliminära siffror för Q3 2022 jämfört med Q3 2021.

Nettoomsättningen förväntas uppgå till 7 196 MSEK vilket kan jämföras med sammanställda estimat från Bloomberg som uppgick till 6 970 MSEK. Samtidigt stärker man ebitda-marginalen jämfört med förra året vilket innebär att Ebitda för Q3 2022 beräknas uppgå till 808 MSEK.

För drygt ett år sedan förvärvade Sinch Pathwire, en plattform för högkvalitativ leverans av transaktions- och marknadsföringsmeddelanden i form av e-post, för en köpeskilling uppgående till 16,6 mdSEK. Sinch har nyligen genomfört ett nedskrivningstest vilket har resulterat i en nedskrivning av Pathwire om totalt 5 mdSEK. Nedskrivningen kommer att belasta Sinchs resultat för det tredje kvartalet men påverkar inte kassaflödet.

Handelsbankens analytiker, Daniel Djurberg, räknar med en short squeeze i aktien, skriver Bloomberg News.

Samtidigt menar blankarfirman Ningi Research att de preliminära resultaten kommer att leda till en “rug pull”.