Konstgödselbolaget Cinis Feritilizer gör idag den 21 oktober debut på Nasdaq First North Growth Market och aktien handlas under tickernamnet CINIS. Intresset bland investerarkollektivet var stort och nyintroduktionen blev kraftigt övertecknad. 

Cinis Fertilizer grundades med ambitionen att producera världens mest hållbara mineralgödsel och på så sätt bidra till ett mer hållbart, cirkulärt och fossilfritt jordbruk. Bolaget kommer att producera mineralgödslet kaliumsulfat genom en fossilfri produktionsprocess med hjälp av beprövad teknik. Bolaget har utvecklat en patenterad och patentansökt process som använder restprodukter från massaindustrin och från produktion av elbilsbatterier.

Teckningskursen i erbjudandet var på förhand bestämd till 29 SEK per aktie, vidare bestod erbjudandet av 13,79 miljoner nyemitterade aktier. Totalt tillför det drygt 400 MSEK exklusive emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 2,07 miljoner nyemitterade aktier som kan tillföra 60 MSEK, därmed motsvarar erbjudandet som mest cirka 460 MSEK.

Totalt har olika ankarinvesterare tecknat aktier för 291 MSEK. Ankarinvesterarna är Skandia Liv, Molindo Energy, Thomas Ranje, Strand Kapitalförvaltning, Gadd & Cie, Cicero Fonder, Poularde, styrelsemedlemmar och vissa befintliga aktieägare samt SEB Investment Management.

Strax efter att börsen öppnade så steg aktiekursen kraftigt och noterade sig som högst vid 47 SEK per aktie vilket var cirka 62 % högre jämfört med teckningskursen i erbjudandet. Under morgonen har aktien handlats som lägst vid 35,5 SEK per aktie och i skrivande stund handlas Cinis kring 40 SEK per aktie vilket innebär en uppgång om cirka 38 procent.