Transfer Group noterades förra måndagen och kursen står nu drygt sex procent högre än senaste emissionskursen. En fin start som noterat bolag på NGM och nu gör man även sitt första förvärv sedan noteringen då man förvärvar säkerhetsbolaget Altum Security. Köpeskillingen uppgår till 12 MSEK, där köpeskillingen skall erläggas genom kvittning mot nyemitterade aktier i Transfer.

Transfer Group har som tillväxtstrategi att växa genom förvärv. Genom förvärvet av Altum Security verkställer man affärsidén och påbörjar arbetet mot att bli Sveriges ledande säkerhetskoncern.

Altum Security är verksamma inom etablering av skyddade miljöer. Produkterna är exempelvis säkerhetsdörrar, glasfilm, safe room, överräckningslådor, värdeslussar, galler och jalusier. Därtill kopplade tjänster som förstudie, projektering, genomförande, utbildning, dokumentation, underhåll och service. Altum Security arbetar företrädesvis inom segmentet B2B. Altums prognotiserade nettointäkter uppgår till ca 10 MSEK för 2021 och beräknat EBIT uppgår till ca 1 MSEK. För nästkommande verksamhetsår räknar bolaget med en stark nettoomsättningstillväxt då man beräknar en nettoomsättning till ca 25 MSEK med en rörelsemarginal om ca 10 procent.

Mats Holmberg, VD Transfer Group kommenterar förvärvet:-”Altums verksamhet kompletterar koncernen på ett bra sätt och vi har identifierat ett flertal synergier som kommer att gynna koncernen på såväl kort som lång sikt. Vi fortsätter på inslagen väg genom att förvärva bolag som vi ser kan komplettera vårt erbjudande.” avslutar Mats Holmberg.

Magnus Ahde, grundare och styrelseordförande i Altum Security AB kommenterar:-”Det känns bra att numera ingå i en säkerhetskoncern som har ett tydligt fokus på tillväxt. Altum har under sitt första verksamhetsår haft en kraftfull utveckling i såväl omsättning som resultat. Som en del av Transfer group kan vi göra det ännu bättre genom att utnyttja de synergier som skapas inom koncernen. Vi kommer att göra vårt yttersta för att bli ett bra tillskott till Transfer”.