David Haqvinsson och Cecilia Hasselbo har antagit rollerna som chef för produktområdet Finansiering respektive vd för bankens bolåneinstitut med målet att förbättra Handelsbankens långsiktiga konkurrenskraftiga finansieringserbjudande, oavsett konjunkturläge.

”Det känns otroligt roligt att ytterligare stärka upp organisationen Finansiering med den seniora kompetens som David och Cecilia bidrar med”, säger Anna Possne, chef för Produkt och erbjudande i Handelsbanken.

Handelsbanken är en ledande aktör inom finansiering både för företag och privatkunder. För att ta erbjudandet till nästa nivå har banken tillsatt David Haqvinsson som chef för produktområdet Finansiering. Han kommer att ansvara för bolåneinstitutet och bankens finansieringsaffär. Han tar över rollen från Göran Stille, som blivit ny länschef för Handelsbanken i Skåne.

”Det är naturligtvis fantastiskt stimulerande att genom mitt nya ansvar få vara med och utveckla lösningar för våra kunders behov inom finansiering”, säger David Haqvinsson.

Handelsbanken är rankad som en av de mest säkra bankerna i världen. Detta ger banken en stabil grund och gynnsamma förutsättningar för att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt utbud på lång sikt, oavsett ekonomiska omständigheter.

”Bankens styrka och nöjda kunder ger oss rätt förutsättningar att fortsätta växa. Inte minst i bistra tider vet vi hur viktig tryggheten med vårt långsiktigt konkurrenskraftiga erbjudande är för våra kunder”, säger David Haqvinsson.

Cecilia Hasselbo kommer att ta över som verkställande direktör för Stadshypotek, ett bolåneinstitut inom Handelsbanken, senast maj 2023. Hon kommer att efterträda David Haqvinsson i denna roll. Hon har tidigare haft en position som ställföreträdande chef för Centrala kreditavdelningen inom Handelsbanken.

”Fastighetsfinansiering generellt och bolån i synnerhet är en stor och viktig del av Handelsbankens kreditgivning och jag ser väldigt mycket fram emot att få möjlighet att fortsätta utveckla den affären”, säger Cecilia Hasselbo.

Anna Possne är chef för Produkt och erbjudande i Handelsbanken:

”Det känns otroligt roligt att ytterligare stärka upp organisationen Finansiering med den seniora kompetens som David och Cecilia bidrar med. Finansiering, inte minst fastighetsfinansiering, är en av bankens kärnaffärer och vår ambition är att ha ett konkurrenskraftigt och hållbart erbjudande över tid som möter bankens såväl privat- som företagskunders behov”.