Den globala M&A-aktiviteten minskade kraftigt under 2022 och det totala värdet av M&A-affärerna uppgick till 3,57 biljoner USD, jämfört med 5,67 biljoner USD år 2021. Trots detta har M&A-affärerna ökat jämfört med 2020, både globalt och i Sverige.

Enligt advokatbyrån Baker McKenzie analys av M&A-marknaden för 2022, minskade antalet M&A-affärer i Sverige för helåret 2022 med 18 procent, medan det totala värdet på M&A-affärerna minskade med 63 procent. Men jämfört med 2020 ökade M&A-affärerna med cirka 26 procent sett till antal och med 33 procent sett till värde. Jämfört med 2019 var det också en ökning.

Det finns flera faktorer som kan ha bidragit till nedgången i M&A-aktiviteten under 2022. Högre räntenivåer, ökad inflation, elbrist och högre energipriser, geopolitisk oro med Rysslands folkrättsstridiga angreppskrig mot Ukraina, samt oro för en annalkande lågkonjunktur kan alla ha påverkat M&A-marknaden.

Men det är viktigt att notera att 2021 var ett exceptionellt bra år för M&A-aktiviteten och att vi nu är tillbaka på samma, och även högre, nivåer som 2020 både i Sverige och globalt. Jämfört med tidigare år, är M&A-aktiviteten på en stabil nivå.

Således kan man se 2022 som ett ”hack i kurvan” och enligt Carl Svernlöv, advokat och partner på Baker McKenzie så finns det en god pipeline för 2023.

Inom Sverige genomfördes flest M&A-affärer inom industrisektorn, följt av tech-sektorn och konsumentprodukter och -tjänster. Affärer till störst värde genomfördes inom stapelvaror för konsumenter (consumer staples) följt av industri- och finanssektorn.

Globalt sett är M&A-aktiviteten i linje med 2019 och 2020 års nivåer. Trots nedgången jämfört med 2021, indikerar detta att M&A-marknaden är stabil och att det finns möjligheter för fortsatta affärer under 2023.