Räckviddsångesten runt att köra en elbil har minskat snabbare än vi kunnat ana genom den snabba batteriutvecklingen och utbyggnaden av destinationsladdning med AC och DC-laddning utmed våra stora vägar. Själva fordonen håller också hög kvalitet och gör sina ägarna nöjda. Den springande punkten i utvecklingen inför 2023 rör ekonomin, såväl kostnader men också möjligheten att kunna betala för laddning av bilen. Det skriver Cecilia Routledge på Ctek i sin senaste trendspaning.

Dyrare el – men elbilen ändå ekonomisk
Trots att elpriserna skjutit i höjden och oron för vinterns inomhustemperaturer är på allas läppar så är det fortfarande mer ekonomiskt att köra elbil än att tanka bensin och diesel. Mobility Sweden har visat att det är ännu billigare 2023 än tidigare år. För den som bor i det hårt drabbade elområde 4 i södra Sverige kostade det i augusti rekordhöga 9,50 kronor milen att ladda elbilen hemma, men det var alltså billigare än att tanka bensin och diesel. “Oberoende var du bor så är det fortfarande billigare med en elbil” sa Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden till SVT den 11 oktober i fjol.

Spotpriser på el även när du laddar bilen
Spotpris innebär att konsumenten köper el till det pris marknaden bestämt vid just detta tillfälle. Med smart laddteknik i hemmet kommer det därför att bli möjligt att ställa in så att du laddar upp ditt fordon först när elpriset är på den nivå du är villig att acceptera. I flera av de produkter vi tagit fram på Ctek är det redan möjligt att schemalägga så att laddningen sker mellan kl 00-05, de timmar då priset brukar vara lågt.   

I väntan på e-roamingen
Mobilroaming innebär att du kopplar upp dig mot en annan mobiloperatörs nät när du åker utomlands och ska använda din telefon, vilket kräver ett abonnemang som medger roaming. Nu kommer samma sak för elbilsladdning, så kallad e-roaming. Det finns redan ett EU-reglemente på plats för detta (Alternative fuels infrastructure directive (2014/94), vilket antogs i oktober i fjol och ska vara fullt implementerat senast 2027. Dessa regler säger bland annat att du ska kunna välja vilken app du vill använda för att stanna, ladda och betala vid alla laddningsstationer inom hela EU. Direktiven är en del av “Fit for 55 in 2030”, EU:s plan för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030, från 1990 års nivåer. Nu väntar vi därför på att laddoperatörerna i Europa tar nästa steg. För tekniken för laddroaming finns redan plats, i och med protokollet OCPI (Open ChargePoint Interface) som gör att hårdvaran vid laddstationerna kan kommunicera med den mjukvara som sköter roamingen. Förutom att underlätta för konsumenterna på detta sätt finns även möjligheten att harmonisera priserna, så att laddoperatörerna inte tar ut mer när du är på resa än vad du betalar med ditt abonnemang hemma. Även detta behöver troligen lagstiftas om på EU-nivå. 

Fintech för elladdning
Vilket eller vilka företag från fintech-sidan kommer hjälpa oss slippa ha med alla de sorters kreditkort, appar och rfid-tags som behövs för kunna betala för att ladda elbilen från de många laddoperatörerna? Här finns bland annat Vourity som en intressant spelare inom integration av  betalningslösningar. Tänk dig när alla, oavsett bilmärke, kan koppla in kabeln, bilen identifierar sig automatiskt och kostnaden för elladdning dras direkt mot förarens kreditkort. Plug & Charge har potentialen att förändra spelplanen i grunden för betalningar för att ladda våra elbilar.  

Sist men inte minst – billigare elfordon?
Vi vet att anskaffningskostnaden för elfordon är ett avgörande hinder för många som överväger köpa elbil. Enligt en undersökning som vi på Ctek låtit göra, av förare som inte tidigare haft ett laddbart fordon, är dessa villiga att köpa ett sådant endast om priset understiger 250 000 kronor. Därmed är de förhållandevis höga inköpskostnaderna fortfarande en barriär för de många bilförare som ändå är intresserade av att köpa ett laddbart fordon. Kanske är den ökande privatleasingen för elbilar ändå tecken på att situationen håller på att förändras? Regeringen meddelade även i höstas att klimatbonusen för elbilar stoppas, vilket gör inköpen 70 000 kronor dyrare för varje fordon. Det återstår att se hur marknaden hanterar detta.