Bostadsförvaltaren Nabo har genomfört en omfattande analys som visar att bostadsrättsföreningar i genomsnitt behöver höja sina avgifter med över 40 procent. Anledningen är den ökade inflationen, högre räntor och nödvändiga avsättningar för planerat underhåll. Föreningar som inte har höjt avgifterna på ett tag, har ingen satt av pengar för underhåll och har hög skuldsättning är mest drabbade.

Analysen visar att kassaflödet för bostadsrättsföreningarna i snitt är för lågt. Genomsnittligt kassaflöde under helåret 2021 var 173 kr/kvm, vilket är under rekommenderad avsättning för underhåll som bör vara runt 250-300 kr/kvm. Stigande bygg- och entreprenadkostnader, samt ökade räntekostnader på grund av höjda räntor, påverkar föreningarnas ekonomi ytterligare.

Nabo’s expert inom ekonomisk förvaltning, Jonas Gustavsson, säger att det är svårt att komma med dåliga nyheter för bostadsrättsägare, men att föreningarna måste anpassa sig till förändringarna i omgivningen, som hög inflation, stigande underhålls- och räntekostnader. Det är viktigt att bostadsrättsföreningarna sätter rätt avgifter för 2023 och framåt för att kunna möta de ökade utmaningarna.

Sammanfattningsvis kräver den pågående inflationen, högre räntor och stigande underhållskostnader en ökning av avgifterna för bostadsrättsföreningar. Föreningar med lågt kassaflöde, ingen avsättning för underhåll och hög skuldsättning är mest drabbade. För att möta de ökade utmaningarna är det viktigt att bostadsrättsföreningarna sätter rätt avgifter för 2023 och framåt.