Svenska medicinteknikföretaget Capitainer AB meddelar idag om ett forskningssamarbete med AstraZeneca. AstraZeneca R&D Göteborg kommer att använda en ny produkt från Capitainer för att utveckla protokoll för biomarkörer som är relevanta för AstraZenecas kliniska läkemedelsprogram. Målet för samarbetet är att med hjälp av Capitainers nya produkt för egenprovtagning av cellfritt blod, utveckla protokoll för biomarkörer som är relevanta för AstraZenecas kliniska läkemedelsprogram.

Detta innebär möjligheter att införa nya patientcentrerade provtagningslösningar. Genom att implementera kvantitativa mikroprovtagningsmetoder på distans kan man förändra den traditionella kliniska forskningsprocessen inom läkemedelsindustrin och erbjuda många fördelar, enligt Tasso Miliotis, Associate Principal Scientist på AstraZeneca.

”Konventionella kliniska prövningar kräver att patienter fysiskt tar sig till provtagningsenheten. Mikroprovtagning på distans i patienters hem kommer att minska patientbördan och möjliggöra inkludering av patientkategorier som inte nås idag och därmed förbättra patientmångfalden. Hemprovtagning kommer också att möjliggöra mer frekvent datainsamling vilket kommer att förbättra besluten vid läkemedelsutveckling”, säger Tasso Miliotis, Associate Principal Scientist på AstraZeneca.

Capitainer är det första företaget som presenterar en produkt för egenprovtagning som automatiskt separerar celler från helblod. Provet tas enkelt med ett stick i fingret och provtagningskortet, Capitainer®CF (CellFree), mäter automatiskt upp en exakt volym cellfritt blod och överför det till en pappersskiva där det torkas. Kortet med provet kan enkelt transporteras till laboratoriet vid rumstemperatur.

Capitainer®CF möjliggör provtagning på distans av analyter som kräver plasma/serumliknande vätskor idag. Vår nya teknik är nu fullt utvecklad och vi inleder produktionen. Vi är glada över att ha AstraZeneca som en av våra första partners att använda sig av vår nya produkt som snart kommer att presenteras på marknaden”, säger Anna Ohlander, R&D Manager på Capitainer.