Nets Passport Reader är ett nytt sätt för säker digital identifiering på avstånd med hjälp av passet. Tjänsten som genom en enkel app överbryggar klyftan mellan fysiska ID-handlingar så som pass och digital identifiering är nu eIDAS-certifierad av BSI, ett av världens största certifieringsorgan.

Nets unika tjänst Passport Reader har nu blivit godkänd av The British Standards Institution – eIDAS High – den högsta nivån av säkerhet globalt sett. Det finns inga geografiska begränsningar för tjänsten som är kompatibel med över 130 länder som utfärdar pass.

EU-förordningen 910/2014, eller eIDAS, sätter standarden för tjänsteleverantörer som levererar elektroniska identifierings- och signeringstjänster. Certifikatet krävs i hela Europa för att möjliggöra säker och sömlös interaktion mellan företag, medborgare och offentliga myndigheter.

Efterfrågan på digital identifiering växer snabbt och har ökat som följd av den senaste tidens sociala distansering. Nets Passport Reader ger ett enkelt och säkert sätt att autentisera en person på distans, även utan elektroniskt ID. Tjänsten ger nya möjligheter för banker, företag och offentlig sektor att ge säker tillgång till känslig information, liksom för att säkert identifiera personer, utan att kräva elektroniskt ID eller fysisk närvaro. Exempelvis kan tjänsten användas för att skaffa bankID utan att behöva gå till banken.

– Detta godkännande är en viktig milstolpe för Nets Passport Reader, som bekräftar att passläsaren uppfyller standarderna som krävs för eIDAS High. I Norden är vi långt framme när det gäller användning av digital identifiering, både inom offentlig och privat sektor. Godkännandet stärker vår tjänst som möjliggör en säker och friktionsfri metod för digital identifiering och som kan användas i många olika scenarion och länder, säger Mathias Folchi på Nets affärsområde Digitisation.

Enkel och säker
Vid digital identifiering är säkerhet den viktigaste aspekten. Passport Reader är en del av Nets befintliga autentiseringstjänster, som verkar inom extremt höga säkerhetsstandarder. Passport Reader-appen är enkel att använda och har flera säkerhetslager för en säker och korrekt identifiering av personen liksom giltighetskontroll av passet.

Via appen scannar användaren passet, och placerar sedan mobilen på passet där det biometriska chipet i passet läses av. Sedan genomför man ansiktsigenkänning genom kameran på mobilen, där 3D-teknik både verifierar att personen är på plats och levande.