Projektet Västerbotten utan gränser har tilldelats drygt 4,7 miljoner kronor av Vinnova. Nu kan arbetet fortsätta med att utveckla modeller för digital och nära vård, något som kan vara en stor fördel i glesbygdsregioner. Det framgår av ett pressmeddelande.

På plats i Spanien finns tre spanska läkare som på distans tar emot patienter och stöttar verksamheter i Västerbotten. Alla har de tidigare jobbat i Sverige, men återvänt till Spanien. De kopplar upp sig mot Region Västerbottens nätverk och har samma digitala verktyg som används inom länet.

I nuläget jobbar två distriktsläkare mot Bolidens och Anderstorps hälsocentraler i Skellefteå kommun, samt en hudläkare mot hud- och STD-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

Minskat behov av hyrläkare
Fördelen för patienterna med digital rådgivning och vård är särskilt stor i glesbygdsregioner där vården på så sätt kan bli mer tillgänglig och nära. Det har också en stor fördel i att det kan bli enklare att rekrytera personal och att behovet av hyrläkare minskar.

– Norra sjukvårdsregionen har sedan länge haft svårt att rekrytera erfaren vårdpersonal. Digitalisering möjliggör att ta tillvara på kompetenser där de finns, säger Virginia Zazo, överläkare och projektledare för Västerbotten utan gränser.

Hon betonar även den senaste årets påverkan på det digitala klimatet.

– Coronapandemins utbrott skyndade på hälso-och sjukvårdens digitala utveckling. Denna lösning möjliggör att vården kan levereras oberoende av andra externa faktorer.

Med nya medel från Vinnova kan man nu inleda steg två av projektet, som är ett samarbete mellan bland annat Region Västerbotten, Umeå universitet och Skellefteå kommun.

Nu byggs ett team upp med flera olika kompetenser från den befintliga organisationen – HR, IT, verksamhetsutvecklare och tjänstedesigner – som kan djupdyka i frågan om distansarbete och virtuella team.

Fler verktyg för undersökningar på distans
I det fortsatta projektet vill man också göra fler användartester inom primärvård och kommunal sjukvård, samt utveckla verktyg för distansdiagnostik, det vill säga medicinska undersökningar på distans.

Projektet samarbetar med elever vid Designhögskolan i Umeå för att utforma digitala lösningar. Till exempel har de tittat på hur undersökningar av hjärtsviktspatienter kan utföras på distans.

I framtiden kan Västerbotten utan gränser även spridas på andra håll i världen.

– Spanien är pilotland, men andra länder kan bli aktuella framöver, säger Virginia Zazo.