Internationell forskning visar att 40 procent av konsumenter inte väntar mer än tre sekunder på att en sida ska ladda innan de lämnar en webbplats. Detta är en avgörande och ofta förbisedd faktor i konkurrensen mellan detaljhandelsföretag. Det skriver Maria Sundvall, vd på Equinix Sverige.

Erbjuder man en dålig och långsam användarupplevelse riskerar man inte bara att tappa sina kunder – man förlorar också mängder med kunddata som annars kunde hjälpt företaget att växa. 

Ett sätt att vara digitalt snabba är skapa egna ekosystem med partners och leverantörer. Detta görs genom att koppla samman sina servrar och alltså kommunicera genom egna nätverk som inte påverkas av den trängsel som annars råder på det vanliga internet.

Vår senaste rapport Global Interconnection Index (GXI Vol. 5) visar att allt fler företag väljer att använda sig av så kallade interconnection-lösningar, det vill säga direkt och privat utväxling av trafik mellan viktiga affärspartners. 

Datan visar bland annat att grossist- och detaljhandelsföretag över hela världen förväntas öka sin interconnection-bandbredd med en sammansatt årlig tillväxttakt på 46 procent till 2024.

Denna tillväxt ligger i linje med utvecklingen vi ser, med en ökande efterfrågan på återförsäljare att flytta sina företag online, starta onlinebutiker och underlätta för elektronisk integration med partners och leveranskedjor. Detaljhandeln globalt beräknas öka sin användning av sådana egna nätverk med 66 procent till år 2020. Eftersom de tidigare separata domänerna för elektroniska betalningar, mobilnät och molnet smälter samman etableras även nya hybridmodeller där företag arbetar både i sina nätverk och i molnet.

Oavsett om man som detaljhandelsföretag har en fysisk butik, existerar helt online eller gör lite av båda, kan alla återförsäljare dra nytta av den en sammanhållen interconnection-lösning. Denna sammankoppling möjliggör dessutom större lagersynlighet över hela butiksnätverk och leveranskedjor, vilket hjälper till att bekämpa leveransproblem och förbättra affärsplaneringen.

De företag som inte klarar av belastningstoppar utan sitter kvar i traditionella IT-system med webbsidor som laddar långsamt, där annonser inte visas för rätt konsumenter och så vidare, kommer att få problem. Genom att konsolidera IT-verksamheten på en enda plattform, kan återförsäljare dessutom minska sina kostnaderna samtidigt som man minskar mängden energi som behövs för att driva sin digitala infrastruktur. Det gör deras digitala verksamhet mer hållbar.