Teknikutvecklingen inom fintech står inför ett språng där en ny generation banktjänster snart kan växa fram. Den nya plattformen för betalningar inom Norden, P27, kommer att göra det möjligt för nya innovationer inom fintech, som nyttjar artificiell intelligens för smarta tjänster. De fintechbolag som kan hjälpa till att förbättra kundernas ekonomiska vardag kommer att vinna både hjärta och plånbok. För bankerna gäller det att hänga med och bli en del av ett framväxande ekosystem.

Appar med hyperpersonaliserad ekonomisk rådgivning, rapporter som varnar när matkontot rusar i höjden och en budget som förutspår nästa månads kostnader. Det är några av de banktjänster som svenska konsumenter kan vänta sig när AI inom fintech tar nästa steg i utvecklingen. Att som bank på en sådan marknad bara leverera grundläggande funktioner som kreditkort, ISK och sparkonto är en affär dömd att förlora. Finansmarknadens aktörer kommer att behöva uppdatera sitt erbjudande med AI-tjänster som föreslår smartare val och förbättrar kundernas ekonomi. Den som inte gör det riskerar att bli omsprungen av mer snabbfotade aktörer.

 

För att klara att lyfta utvecklingen av tjänster till nästa nivå krävs samarbete. Banker behöver arbeta med öppna APIer. Nya innovationer kommer förvisso att komma från bankerna själva, men för att ligga i framkant kommer det krävas samarbete med externa aktörer med spetskompetens inom till exempel AI.

För att få till ett säkert samarbete behöver både banker och teknikutvecklare vara en del av det nya finansiella ekosystemet. Detta ekosystem börjar idag växa fram kring den nya betalplattformen P27. Inom ekosystemet ger privata anslutningar och närhet möjlighet till tätt samarbete. Utbyte kan ske mellan alla finansbranschens aktörer. Inom ekosystemet kan partners och leverantörer utbyta information med hög säkerhet och snabbhet.

Det nya finansiella ekosystemet är en nödvändighet för att de nya finansiella tjänsterna ska kunna levereras. Kunderna kommer inte acceptera att känslig data skickas över det publika internet. En privat, säker anslutning krävs för att garantera säkerheten. Närheten till slutanvändaren krävs för tillräcklig hastighet i informationsutbytet. Ekosystemet blir en säker plats för samarbete. Där behöver alla på den finansiella- och fintechmarknaden kliva in, från storbank till startup.

För en startup är klivet in enkelt, den interna infrastrukturen är redan modern och molnbaserad. För storbankerna krävs en omställning. Med P27 runt hörnet är det hög tid att öka takten i den omställningen. En uppdaterad IT-infrastruktur krävs för att leverera de tjänster som kunderna kommer att förvänta sig – bara om några år. För den som blir en del av ekosystemet väntar utveckling och innovation. För de som inte tar klivet in riskerar tjänsteutvecklingen att stagnera. Har ni råd att stå utanför?

Maria Sundvall, vd Equinix Sverige