Svebio föreslår nya styrmedel för att underlätta finansiering av nya fabriker för svenska biodrivmedel. Resultatet gör att Sverige kan realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen och nå klimatmålen till 2045. Det framgår av ett pressmeddelande.

Svebio har genomfört en utredning för Vinnova och skickar nu in till regeringen en rad konkreta förslag till hur investeringar i nya svenska bioraffinaderier kan underlättas. Detta ligger i linje med regeringens mål om att utveckla en cirkulär biobaserad ekonomi. Flera svenska företag har egen teknik och planer för kommersiell storskalig produktion i bioraffinaderier.

– Vi har konstaterat att regeringens politik inte räcker för att stimulera efterfrågan på inhemska biodrivmedel. För att skapa förutsättningar för mer investeringar i svenska bioraffinaderier behövs nya kompletterande styrmedel, vilka vi nu föreslår, säger Svebios programdirektör Tomas Ekbom.

– Slutsatsen från beslutsfattare inom industrin och finansbranschen är det behövs en justerad lagstiftning som minimerar risker i beslutsprocessen. Staten behöver göra en komplettering av den nuvarande reduktionsplikten och långtidssäkra skattebefrielsen med projektets förslag, säger Tomas Ekbom.

Projektet har analyserat råvaror som kan användas för produktion av biodrivmedel till en potential om 38–55 TWh årligen 2030. Med ett mål till 2045 om en fossilfri transportsektor är det möjligt att då producera uppskattningsvis 46 TWh svenska biodrivmedel per år.

– Lyckas vi med detta kan industrin genomföra stora investeringar värda tiotals miljarder kronor vilket ger tusentals nya arbetstillfällen. Dessutom kan flyget tanka planen med svensk biojetbränsle i en nära framtid, och vi kan få en liknande utveckling inom sjöfarten, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Svenska Bioenergiföreningen har lett projektet och arbetat med biodrivmedelföretagen Energifabriken och Sekab, skogsbolaget Södra Skogsägarna samt RenFuel Lignolproduktion, projektutvecklaren Porcupine samt Sveriges Åkeriföretag. Svebio har också använt sitt nätverk BioDriv med ca 60 företag och organisationer med 130 personer som främjar biodrivmedel, omfattande alla delar i värdekedjan för transportsektorn.