Teknisk analys vecka 38, 2021-09-20

Den här veckan presenterar jag tekniska analyser på Transfer Group, Media and Games samt Plejd. Alla aktier befinner sig i olika faser och det ska bli väldigt intressant att se hur dessa aktier kommer handlas framöver under hösten. I samtliga grafer går det att hitta intressanta signaler som kan möjligtvis kan ge indikationer på vart aktien kommer att röra sig härnäst.

Glöm inte bort att du kan maila in önskemål till info@finanstid.se om du vill ha en teknisk analys på en specifik aktie!

Transfer Group (TRNSF)
Sedan notering: 6,25 %
Time frame: 30 min

Transfer Group noterades nyligen på Nordic SME och har upplevt relativt kraftiga rörelser sedan IPO den 30:e augusti. Med den anledningen använder jag ett betydligt kortare tidsperspektiv i den här analysen. Redan andra börsdagen presenterade Transfer Group sin rapport för andra kvartalet, något som marknaden tog emot väl vilket resulterade i en uppgång på cirka 70 %. Toppen sattes på 1,94 SEK aktien och sedan dess har aktien handlats ner. Av de senaste 13 börsdagarna har aktien handlats ner nio dagar. En drawback på 34,5 % från toppen till fredagens stängningskurs. Det går att utläsa några positiva signaler från 30 minutersgrafen. Det första jag vill peka på är att volymen i nedgången avtagit, vilket indikerar på att säljarna inte längre är lika starka som i nedgångens tidigare fas. Köparna har kommit tillbaka kring 1,24 samtidigt som gapet mellan 1,235 -1,275 har täppts igen. Lägsta stängningskursen efter nedgången har noterats på 1,18 och under den nivån kan en tydlig efterfrågan identifieras. Fem candlesticks har svansat ner under 1,18 men har snabbt handlats upp vilket tyder på att det finns gott med köpare på dessa nivåer. Jag tycker att botten är fint avrundad och det finns en chans att det här är en bottenformation som formats. Det kan utläsas ur grafen att högre bottnar börjar sättas vilket är tecken på att marknaden blir villig att betala allt mer för aktien. Det närmsta motståndet som är viktigt att ta ut för att min tes ska vara sann är motståndet på 1,42. I torsdags handlades aktien upp över den här nivån men uppgången korrigerades snabbt därpå. 

Indikatorer/Oscillatorer
RSI har genererat en positiv divergens vilket är bullish i sin helhet. Under tiden som aktien trendat ner har RSI trendat uppåt genom att notera högre toppar och högre bottnar. Viktigt att känna till är att RSI är framåtblickande momentumindikator och kan användas för att identifiera kommande trendskiften. RSI befinner sig i dagsläget i det negativa territoriet och har spelutrymme på uppsidan innan en potentiell kortsiktig överhettning.

OBV har inte ett lika attraktivt utseende men börjar att repa sig något på senaste tiden. OBV visar hur den historiska handelsvolymen varit i aktien. Den har fallit tillbaka men lutar inte längre ner lika tydligt vilket tyder på att sentimentet börjar bli allt mer positivt. OBV har med andra ord börjat röra sig sidledes.

Väsentliga stödnivåer: intervall 1,275 till 1,235 SEK
Väsentliga motståndsnivåer: 1,34, 1,42,  1,455, 1,49 och 1,6 SEK
Aktien handlas under samtliga MA (20, 50, 100 och 200)

Media and Games (M8G)
YTD: 168,9 %
Time Frame: Daily

Under Q4 2020 parallelnoterade sig Media and Games på First North Nasdaq och har sedan dess haft en otrolig resa. En tydlig positiv trendkanal har formats och vid trendtaket har säljarna tagit över samtidigt som köparna dominerat vid trendgolvet. Med andra ord är handelsmönstret relativt tydligt tack vare återkommande rörelser. I dagsläget befinner sig aktien precis vid trendgolvet efter att inte lyckats bryta över 62. Sedan mitten av juli har handeln varit mer sidledes, ingen tydligare uppåtgående- eller nedgåendetrend kan identifieras sedan dess. Kontexten tolkar jag som fortsatt bullish eftersom aktien fortfarande befinner sig i trendkanalen. För att jag ska bli negativt inställd till aktien måste trendgolvet att brytas. Jag identifierar två stödnivåer som kan testas i ett scenario där trendgolvet bryts. Värt att nämna är att MA 100 ligger strax under trendgolvet och kan fungerar som stöd och ge en studseffekt på aktiekursen. Avståndet till MA 200 är betydligt mer stretchat då den befinner sig cirka 20 % under nuvarande aktiekurs. 

Om Media and Games istället skulle hålla sig kvar i trendkanalen och bryta 62 finns det chans att utmana tidigare all time high nivåer på 66,6 vilket skulle innebära en uppgång på cirka 19 %. Om det historiska mönstret skall repeteras skulle det innebära att aktien skall handlas upp till trendtaket vilket skulle motsvara en uppgång på cirka 40-45 % beroende på hur snabb uppgången skulle vara. 

Indikatorer/Oscillatorer
RSI befinner sig för nuvarande i det negativa territoriet på RSI-skalan men har fått en fin studs på tidigare nivåer som fått RSI-värdet att stiga vid tre tidigare tillfällen. Om RSI kan stiga över 50 nivån skulle det bekräfta ett ökat positivt momentum vilket skulle öka chanserna för vidare uppgång. 

MACD har rört sig ner mot nollnivån och under fredagen kan vi se att avståndet mellan Signal-linjen och MACD-linjen börjat minska vilket är positivt. Om signal-linjen orkar studsa från nollnivån (där den befinner sig) och bryta sig över MACD-linjen skapas en stark positiv signal. Om vi blickar tillbaka historiskt på MACD kan vi se att att dessa överlappningar givit två fina entries innan.

Väsentliga stödnivåer: 49,9 och 46,7 SEK
Väsentliga motståndsnivåer: 62 och 66,6 SEK
Aktien handlas under MA 20 och 50 men över MA 100 och 200 

PLEJD (PLEJD)
YTD: 78,61 %
Time Frame: Daily

Plejd har har nyligen brutit sig ut ur en stark positiv trend och har sedan dess upplevt en mer slagig handel. Aktien har handlats ner cirka 30 % från all time high nivåerna som sattes under mitten av sommaren. I dagliga grafen syns en tydlig huvud-skuldra formation, en relativt vanlig formation som kan avsluta pågående trender. Uppe vid huvudet på formationen skapades en negativ divergens mot RSI-oscillatoren vilket också är något som kan indikerade på att trenden skulle vändas. Aktiekursen bröt den positivt lutande nacklinjen och gjorde snabbt ett återtest som lika snabbt misslyckades av marknaden. På senare tiden har aktien handlats i en negativ trendkanal och har försökt att bryta ut över trendtaket utan framgång. Nu verkar aktien hittat ett stöd på 340 efter att studsat där ett fåtal gånger senaste ddagarna. Ju fler gånger en stödnivå agerar stöd ju svagare brukar det bli med tiden. Man kan tänka sig att det nöts ut och därmed försvagas. Under fredagens stängningskurs finns även stödnivå på 312 och MA 200 som börjar närma sig aktiekursen. Ett rimligt scenario är att aktien ska testa MA 200 för att möjligtvis fortsätta uppåt. Viktigt att notera är att MA 200 fortfarande har en positivt lutning även fast Plejd upplevt en korrektion.

Indikatorer/Oscillatorer
RSI har senaste veckan skapat en liten positiv divergens, det tolkar jag som en positiv signal och något som skulle kunna göra att aktien bryter ut genom trendtaket. Något intressant att anmärka är att senast RSI var på så här låga nivåer var under Corona Kraschen 2020. Sedan mitten av juli har RSI rört sig i en fallande trend och noterade som lägst ett värde på 31 vilket ett en stor del av marknaden tolkar som översålda nivåer. Det är viktigt att veta att bara för att värdet ligger på låg nivåer så kommer det inte med 100 % säkerhet att bryta upp utan RSI kan ligga på dessa nivåer under en mycket längre tid om marknaden vill det.

MACD har trendat ner kraftigt från all time highs och jag ser egentligen inga positiva tecken i dagsläget när det kommer till den här indikatorn. MACD noterar just nu väldigt låga nivåer jämfört med tidigare historik. MACD har brutit sig under nollnivån och befinner sig kring kring – 15. I kursgrafen kan vi dock se att nedgången stannat upp lite och det kan leda till MACD fortsättningsvis inte kommer trenda ner lika kraftigt i det korta perspektivet. Det är bra att känna till att MACD är en indikator som laggar efter aktiekursen.

Väsentliga stödnivåer: 339 och 311 SEK
Väsentliga motståndsnivåer: 370 och 415 SEK
Aktien handlas under MA 20, 40 och 100 men över MA 200

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids skribenter. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.