Enligt nyligen släppt statistik från det amerikanska handelsdepartementet var kärninflationen (Core PCE), vilket utesluter livsmedel och energi, 4,6 procent i mars, vilket var något högre än de förväntade 4,5 procenten.

Föregående månad, februari, uppgick kärninflationstakten till 4,7 procent på årsbasis. Månadsvis ökade inflationen med 0,3 procent, vilket var högre än förväntat, enligt Trading Economics konsensusprogram som förutsåg en ökning på 0,2 procent.

Inflationstakten enligt PCE-deflatorn var 4,2 procent i mars, vilket var en ökning på 0,1 procent jämfört med februari och samma månad förra året. I mars steg de privata inkomsterna med 0,3 procent från februari, medan den privata konsumtionen var oförändrad. Inkomstökningen var högre än förväntat på 0,2 procent, medan konsumtionsminskningen var mindre än förväntat på 0,1 procent.

Varför följer FED kärninflationen?

Kärnindexet gör det enklare att se den underliggande inflationstrenden genom att utesluta två kategorier – livsmedel och energi – där priserna tenderar att svänga upp och ner dramatiskt och oftare än andra priskategorier. Med den anledningen följs kärninflationen  noga av Federal Reserve när den bedriver penningpolitik.