Enligt den första beräkningen från tyska statistikmyndigheten Destatis var den tyska bruttonationalprodukten (BNP) oförändrad under första kvartalet jämfört med det föregående kvartalet. Jämfört med samma kvartal föregående år minskade BNP med 0,1 procent.

Trading Economics konsensus förväntade sig en ökning av BNP med 0,2 procent under kvartalet och en ökning med 0,3 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Föregående kvartal visade en reviderad nedgång av BNP på 0,5 procent jämfört med föregående kvartal (-0,4) och en uppgång på reviderade 0,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (+0,9).

Källa: Destatis
Källa: Destatis

Den slutliga konsumtionsutgiften för både hushåll och regering minskade i början av 2023, enligt Federal Statistical Office (Destatis). Positiva bidrag kom däremot från kapitalbildning och export.

Tyska storbolagsindexet DAX faller 0,45 procent till 15 710. I övrigt dras övriga Europa ner däribland OMXS30 som noterar sin lägsta nivå för dagen vid 2251.